Narzędzia godzenia ról


Wskaż kryteria i znajdź informację o narzędziach godzenia ról dostosowanych do potrzeb pracowników i specyfiki Twojej firmy.

Zobacz wszystkie

Znaleziono narzędzi 59

Zmienne godziny rozpoczynania i kończenia pracy

Ruchomy czas pracy

Równoważny czas pracy

Indywidualny czas pracy

Skrócenie tygodnia pracy

Zadaniowy czas pracy

Praca weekendowa

Możliwość wyjścia z pracy w celu załatwienia ważnej sprawy prywatnej

Przerwy w pracy

Dodatkowe dni wolne w związku z ważnymi wydarzeniami rodzinnymi i osobistymi

Telepraca

Praca w niepełnym wymiarze

Dzielenie stanowiska pracy (job-sharing)

Kompensowanie nadgodzin dniami wolnymi

Przerwa w pracy – sabbatical

Korzystanie przez pracownicę w ciąży z porad lekarskich i badań w trakcie pracy

Świadczenie socjalne dla pracownika, któremu urodziło się dziecko

Możliwość przyjścia do pracy z dzieckiem

Pokój dla kobiet w ciąży i karmiących mam

Żłobek, klub dziecięcy, przedszkole zakładowe

Dopłaty do żłobka, przedszkola i klubu dziecięcego oraz opieki sprawowanej przez opiekuna dziennego

Dofinansowanie do opieki nad dzieckiem lub osobą zależną w nagłych sytuacjach

Spotkania integracyjne dla pracowników

Dostosowanie planu urlopów do harmonogramu ferii szkolnych

Dofinansowanie do wypoczynku pracowników

Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników

Organizacja półkolonii dla dzieci pracowników

Bony, paczki i świadczenia pieniężne przyznawane pracownikom z okazji świąt

Paczki dla dzieci pracowników

Wyprawki szkolne dla dzieci pracowników

Utrzymywanie kontaktu z osobami przebywającymi na urlopach macierzyńskich, rodzicielskim, lub wychowawczych

Możliwość skrócenia dnia pracy dla zapewnienia opieki nad dzieckiem lub osobą zależną

Możliwość korzystania z narzędzi pracy podczas urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego, wychowawczego.

Kampanie informacyjne dotyczące godzenia ról i zdrowego stylu życia

Szkolenia wspierające godzenie ról i promujące zdrowy styl życia

Dodatkowy płatny urlop rodzicielski

Obniżony wymiar czasu pracy dla kobiet w ciąży i wracających z urlopu związanego z rodzicielstwem

Obniżone wymagania dla kobiet po powrocie z urlopu związanego z rodzicielstwem

Prezent z okazji narodzin dziecka, ślubu, urodzin, imienin czy jubileuszu pracownika

Umożliwianie ojcom korzystania z urlopów związanych z rodzicielstwem

Szkolenia dla osób wracających do pracy po dłuższej przerwie

Dofinansowanie opieki medycznej

Dbanie o ergonomiczne warunki pracy

Grupowe ubezpieczenie na życie

Pracownicze programy emerytalne

Karty sportowe

Zajęcia sportowo-rekreacyjne w miejscu pracy

Wynajem obiektu sportowego na potrzeby pracowników

Rowerownia w siedzibie firmy

Dofinansowanie pasji pracowników

Pokój relaksu lub pokój gier w miejscu pracy

Zapomoga w sytuacji zdarzeń losowych

Pożyczki na cele mieszkaniowe

Dofinansowanie posiłków

Deputaty oraz rabaty na produkty lub usługi firmy

Dopłata do biletów na imprezy kulturalne (np. kino, teatr)

Dodatkowe dni opieki nad dzieckiem do lat 14

Wolontariat pracowniczy

Dostosowanie harmonogramu zmian do preferencji pracowników

logo_ue.jpg

Niniejsza strona internetowa jest wspierana w ramach Programu Unii Europejskiej "Prawa, Równość i Obywatelstwo", w projekcie pn. "Rodzina i praca – to się opłaca!". Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony ponosi autor. Komisja Europejska nie odpowiada za skutki związane z użyciem informacji zawartych na stronie. Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko lub opinię Komisji Europejskiej.

logo-rip-stopka.jpg

Wykonanie Hostlab