Poleć znajomemu
Drukuj

Pożyczki na cele mieszkaniowe

Informacje

Wielkość firmy
Mała
Średnia
Duża
Główny beneficjent
Wszyscy Pracownicy
Koszty
Niskie
Charakter pracy
Wszystkie Rodzaje Pracy

Co to jest?

Pożyczka na cele mieszkaniowe jest jedyną formą pożyczki, która może zostać udzielona pracownikowi z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Na inne cele pracodawca może udzielić pracownikowi pożyczki tylko z własnych środków obrotowych.  Cel mieszkaniowy nie został w przepisach doprecyzowany, może nim być zatem zarówno pozyskanie mieszkania czy domu, jak i jego remont czy adaptacja do potrzeb osoby niepełnosprawnej. 

Zasady udzielania pożyczek na cele mieszkaniowe muszą zostać dokładnie opisane w regulaminie ZFŚS. Regulamin powinien określać wydatki mieszkaniowe, jakie mogą być w ten sposób finansowane oraz warunki, na jakich są udzielane pożyczki. Zgodnie z przepisami, pożyczki z ZFŚS mogą być udzielane pracownikom, byłym pracownikom – emerytom i rencistom, a także innym osobom, którym pracodawca przyznał w regulaminie prawo do korzystania z funduszu. 

Pożyczka mieszkaniowa z ZFŚS powinna być przyznawana w oparciu o kryteria socjalne. Najczęściej wprowadza się w regulaminie różną wysokość oprocentowania lub różny okres spłaty pożyczki w zależności od sytuacji materialnej pracownika.

Warunkiem uzyskania pożyczki jest zawarcie umowy cywilnej pomiędzy pracodawcą a osobą korzystającą z pomocy. Umowa powinna zawierać szczegółowe ustalenia dotyczące np. okresu spłaty i wysokości miesięcznej raty.

Pożyczka z ZFŚS może mieć zarówno charakter zwrotny, jak i bezzwrotny.  

Główny beneficjent

Wszyscy pracownicy potrzebujący środków finansowych na pozyskanie, remont lub adaptację mieszkania lub domu.

Korzyści

Dla pracodawcy Dla pracownika

 • Utrzymanie pracowników w firmie.
 • Wzrost satysfakcji i zaangażowania pracowników.
 • Wzrost lojalności pracowników. 
 • Satysfakcja pracowników. 
 • Budowanie wizerunku dobrego pracodawcy.

 • Uzyskanie dodatkowych środków na realizację swoich planów mieszkaniowych.
 • Niższe koszty pozyskania dodatkowych środków niż w przypadku pożyczki bankowej. 
 • Poczucie bezpieczeństwa. 

Charakter prowadzonej działalności, ewentualne ograniczenia

Pożyczki mieszkaniowe są udzielane pracownikom z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,  do którego utworzenia są zobowiązane firmy zatrudniające powyżej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. 

Koszty

Pożyczki udzielone z ZFŚS nie obciążają pracodawcy, tylko fundusz socjalny, który tworzy się z corocznego odpisu podstawowego. Po stronie pracodawcy można mówić zatem jedynie o kosztach związanych z administracją funduszem. 

Maksymalna wysokość pożyczki udzielanej pracownikom na cele mieszkaniowe powinna być określona w regulaminie funduszu. 

Pożyczka na cele mieszkaniowe nie jest doliczana do dochodu i opodatkowana. Opodatkowaniu podlega jedynie umorzona wielkość pożyczki.

Ryzyka

 • Ewentualne problemy ze spłatą pożyczki w przypadku nieuczciwego pracownika. 

Rekomendacje

 • Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych powinien dokładnie opisywać zasady, zgodnie z którymi wypłacane są pożyczki, w szczególności: 
 1. termin i tryb rozpatrywania wniosków o pożyczkę; 
 2. warunki pożyczki (np. oprocentowanie, wymagania dotyczące ewentualnego poręczenia, ilość i wielkość rat, harmonogram ich spłaty, sposób postępowania w przypadku niespłacalności pożyczki, częstotliwość ubiegania się o pożyczkę, wymagania dotyczące dokumentacji, zasady odraczania spłaty i umarzania niespłaconej części pożyczki ,wymagalność pożyczki przy rozwiązaniu umowy o pracę).
 • Z pracownikiem ubiegającym się o pożyczkę pracodawca musi podpisać umowę cywilną. 
 • W przypadku pracowników posiadających niskie dochody trzeba uważać, by rata pożyczki nie naruszała obowiązku pozostawienia pracownikowi do wypłaty kwoty wolnej od potrąceń w wysokości 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

Uwarunkowania prawne

Zobacz także

logo_ue.jpg

Niniejsza strona internetowa jest wspierana w ramach Programu Unii Europejskiej "Prawa, Równość i Obywatelstwo", w projekcie pn. "Rodzina i praca – to się opłaca!". Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony ponosi autor. Komisja Europejska nie odpowiada za skutki związane z użyciem informacji zawartych na stronie. Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko lub opinię Komisji Europejskiej.

logo-rip-stopka.jpg

Wykonanie Hostlab