Poleć znajomemu
Drukuj

Dopłata do biletów na imprezy kulturalne (np. kino, teatr)

Informacje

Wielkość firmy
Średnia
Duża
Główny beneficjent
Wszyscy Pracownicy
Koszty
Niskie
Charakter pracy
Wszystkie Rodzaje Pracy

Co to jest?

Część pracowników zamiast na siłowni czy basenie woli spędzać wolny czas w teatrze, kinie czy filharmonii. Odpowiedzią na ich potrzeby są dopłaty do biletów na imprezy kulturalne.  Mogą one dotyczyć  pracowników, a także członków ich rodzin (pracodawca może np. sfinansować dzieciom pracowników zakup biletów do kina z okazji Dnia Dziecka). 

Praktyka ta może przyjmować różne formy. W większych firmach pracownicy mogą mieć stały dostęp do takiego dofinansowania w ramach z góry określonego budżetu, z którego pokrywane są zwykle także koszty innych świadczeń. W firmach mniejszych wspólne wyjście do kina czy teatru może być formą celebrowania sukcesów. Bilety na wydarzenia kulturalne są też czasem wykorzystywane jako nagrody dla pracowników.

Na rynku działają dostawcy oferujący karty sportowo – kulturalne, które umożliwiają zarówno korzystanie z zajęć w obiektach sportowych, jak i uczestnictwo w kulturze – tańsze bilety na przedstawienia, filmy, koncerty czy wystawy. Rozwiązanie to pozwala pogodzić różne potrzeby pracowników.

Główny beneficjent

Wszyscy pracownicy zainteresowani taką formą spędzania wolnego czasu.

Korzyści

Dla pracodawcy Dla pracownika

  • Zdolność przyciągania pracowników. 
  • Wzrost satysfakcji i zaangażowania.
  • Integracja zespołu przez wspólne wyjścia na wydarzenia kulturalne. 
  • Wzrost lojalności pracowników. 
  • Budowanie wizerunku dobrego pracodawcy.

  • Darmowe lub tańsze bilety na wydarzenia kulturalne.
  • Rozwój zainteresowań
  • Ciekawa forma spędzania wolnego czasu.

Charakter prowadzonej działalności, ewentualne ograniczenia

Dopłaty do wydarzeń kulturalnych stosują najczęściej duże i średnie firmy, które pokrywają koszty tego świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Do utworzenia tego funduszu zobowiązane są firmy zatrudniające minimum 50 pracowników.  

Także firmy mniejsze mogą jednak od czasu do czasu finansować wspólne wyjścia pracowników do kina czy teatru, albo stosować to świadczenie jako formę nagrody dla poszczególnych pracowników. Będą musiały jednak finansować koszty biletów z własnych środków obrotowych. 

Koszty

Bilety mogą być przez pracodawcę finansowane w całości lub w części. W tym drugim przypadku pozostałe koszty pokrywa pracownik. Ceny biletów są uzależnione od wydarzenia i mogą się wahać od ok. 25 zł w przypadku biletu do kina, do około 200 zł w przypadku koncertu. 

Finansowanie dopłat do biletów na wydarzenia kulturalne z ZFŚS nie wiąże się dla pracodawcy z dodatkowymi wydatkami, bowiem i tak jest on zobowiązany do dokonywania odpisów na fundusz. Obciążają go zatem w takiej sytuacji tylko koszty administracyjne. W przypadku finansowania biletów z ZFŚS są one traktowane jako świadczenia rzeczowe zwolnione z opodatkowania do kwoty 380 zł rocznie za wszystkie świadczenia łącznie. 

Jeśli pracodawca funduszu nie posiada, będzie musiał pokryć koszty biletów z własnych środków obrotowych, a koszt biletów będzie stanowił przychód pracownika ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu łącznie z innymi przychodami. Bilety ze środków własnych podlegają ZUS na ogólnych zasadach.

Rekomendacje

  • Warunkiem udzielenia dofinansowania do biletów na wydarzenia kulturalne z ZFŚS jest odpowiedni zapis w regulaminie funduszu, który powinien też opisywać zasady przyznawania tego świadczenia, np. kwotę dofinansowania, częstotliwość jej przyznania i sposób udokumentowania, np. obowiązek dołączenia faktury lub rachunku za bilety. 

Uwarunkowania prawne

Zobacz także

logo_ue.jpg

Niniejsza strona internetowa jest wspierana w ramach Programu Unii Europejskiej "Prawa, Równość i Obywatelstwo", w projekcie pn. "Rodzina i praca – to się opłaca!". Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony ponosi autor. Komisja Europejska nie odpowiada za skutki związane z użyciem informacji zawartych na stronie. Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko lub opinię Komisji Europejskiej.

logo-rip-stopka.jpg

Wykonanie Hostlab