Poleć znajomemu
Drukuj

Ruchomy czas pracy

Informacje

Wielkość firmy
Mała
Średnia
Duża
Główny beneficjent
Wszyscy Pracownicy
Koszty
Niskie
Charakter pracy
Głównie Praca Biurowa

Co to jest?

Pracodawca wyznacza przedziałami godziny, w których pracownicy są zobowiązani rozpocząć pracę, a pracownicy sami decydują każdego dnia, na którą godzinę przyjdą. W praktyce przedziały te wynoszą najczęściej 1-2 godziny, czyli np. praca w firmie rozpoczyna się w godzinach 8.00-10.00 i kończy w godzinach 16.00-18.00. Wyznaczając te przedziały, pracodawca wskazuje jednocześnie godziny, w których wszyscy pracownicy muszą być obecni w pracy.
Niektóre firmy pozwalają pracownikom decydować nie tylko o tym, na którą godzinę przyjdą do pracy, ale także, ile czasu spędzą w niej danego dnia (zob. równoważny czas pracy).

Główny beneficjent

Wszyscy pracownicy, bez względu na wiek czy sytuację rodzinną. Bardzo duże udogodnienie dla rodziców dowożących dzieci do szkoły, a także dla osób, które prowadzą aktywny tryb życia, np. lubią zaczynać dzień od wizyty na siłowni lub na basenie.

Korzyści

Dla pracodawcy Dla pracownika

 • Wydłużenie czasu bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów związanych np. z wypłatą ekwiwalentów za nadgodziny
 • Ograniczenie liczby spóźnień 
 • Eliminacja kosztów krótkich nieobecności pracowników związanych np. z wizytami u lekarza 
 • Ograniczenie absencji pracowników 
 • Wzrost wydajności pracy (lepsza organizacja czasu pracy) 
 • Podniesienie atrakcyjności miejsca pracy dla potencjalnych pracowników
 • Rozkład czasu pracy dostosowany do potrzeb pracowników.
 • Satysfakcja pracowników
 • Wzrost lojalności
 • Zmniejszenie fluktuacji 
 • Budowanie kultury zaufania

 • Skrócenie czasu dojazdu do pracy (pracownik nie musi jechać do pracy w godzinach szczytu). 
 • Możliwość pogodzenia obowiązków rodzinnych, np. związanych z dowiezieniem dzieci do szkoły z obowiązkami zawodowymi. 
 • Możliwość zaplanowania różnych aktywności poza zawodowych w godzinach porannych lub wczesnopopołudniowych. 
 • Możliwość dostosowania godzin pracy do swojego rytmu biologicznego. 
 • Wysoki poziom autonomii.
 • Ograniczenie stresu związanego z koniecznością stawienia się w pracy na  czas. 

Charakter prowadzonej działalności, ewentualne ograniczenia

Rozwiązanie do wdrożenia w większości firm, najczęściej stosowane jednak w przypadku pracy dziennej, biurowej.
Trudne do wprowadzenia w systemach pracy zmianowej, np. na produkcji, a także w małych firmach usługowych czy handlowych, gdzie pracownicy muszą być dostępni dla klienta w określonych godzinach.

Koszty

Koszty związane z dłuższym czasem pracy firmy – np. większe wydatki na ogrzewanie, oświetlenie, ochronę.

Ryzyka

 • Problemy z ewidencjonowaniem czasu pracy
 • Możliwość nadużyć ze strony pracowników.
 • Trudności z organizacją spotkań – w godzinach porannych i pod koniec dnia pracy część pracowników może być nieobecna.
 • Poczucie nierównego traktowania w sytuacji, gdy tylko część pracowników może korzystać z ruchomego czasu pracy.
 • Problemy w komunikacji pomiędzy pracownikami pracującymi w różnych godzinach.

Rekomendacje

 • Wprowadzenie rejestracji czasu pracy.
 • Ustalenie zasad, wpisanie ich do regulaminu pracy.
 • Uwzględnienie zapisów o możliwości korzystania z ruchomego czasu pracy w umowach o pracę.
 • Organizacja ważnych spotkań zespołu wyłącznie w czasie, gdy wszyscy pracownicy są zobowiązani do obecności w pracy.
 • Wykorzystanie tej praktyki w promocji wizerunku pracodawcy.

Uwarunkowania prawne

Zobacz także

logo_ue.jpg

Niniejsza strona internetowa jest wspierana w ramach Programu Unii Europejskiej "Prawa, Równość i Obywatelstwo", w projekcie pn. "Rodzina i praca – to się opłaca!". Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony ponosi autor. Komisja Europejska nie odpowiada za skutki związane z użyciem informacji zawartych na stronie. Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko lub opinię Komisji Europejskiej.

logo-rip-stopka.jpg

Wykonanie Hostlab