Poleć znajomemu
Drukuj

Dofinansowanie do opieki nad dzieckiem lub osobą zależną w nagłych sytuacjach

Informacje

Wielkość firmy
Średnia
Duża
Główny beneficjent
Pracownicy Będący Rodzicami
Pracownicy Sprawujący Opiekę Nad Osobami Zależnymi
Koszty
Średnie
Charakter pracy
Głównie Praca Biurowa

Co to jest?

Pracownicy będący rodzicami małych dzieci oraz sprawujący opiekę nad osobami zależnymi – niepełnosprawnymi dziećmi, rodzicami lub współmałżonkami – stają często w obliczu trudnego wyzwania, gdy okazuje się, że wspierająca ich na co dzień niania lub opiekunka nie może, np. ze względu na chorobę pojawić się w pracy. Jeśli pracownik jest tego dnia szczególnie potrzebny w firmie, np. ze względu na ważny i pilny projekt, pracodawca może mu zaproponować pokrycie kosztów sprowadzonej ad hoc opiekunki.

Główny beneficjent

Pracownicy będący rodzicami, osoby sprawujące opiekę nad osobami zależnymi (np. niepełnosprawnymi dziećmi, rodzicami lub współmałżonkami). 

Korzyści

Dla pracodawcy Dla pracownika

  • Ograniczenie ryzyka absencji pracownika o unikalnych kompetencjach w czasie, gdy jest on w firmie szczególnie potrzebny. 
  • Wzrost satysfakcji i zaangażowania pracownika.
  • Wzrost lojalności pracownika. 
  • Wzrost identyfikacji pracownika z firmą. 
  • Budowanie wizerunku dobrego pracodawcy.

  • Zapewnienie dziecku lub osobie zależnej potrzebnej opieki. 
  • Ograniczenie wydatków na opiekunkę lub nianię wynajmowaną ad hoc. 
  • Poczucie bezpieczeństwa. 

Charakter prowadzonej działalności, ewentualne ograniczenia

Na podobne świadczenie częściej decydują się pracodawcy zatrudniający pracowników na stanowiskach biurowych, profesjonalnych, posiadających unikalne kompetencje.

Koszty

Koszty wynagrodzenia opiekunki sprowadzonej ad hoc w zależności od miejsca mogą wynosić od 100 do 300 zł dziennie, ale jest to rodzaj wsparcia finansowego oferowanego pracownikom w wyjątkowych, nagłych sytuacjach, więc wydatek ten nie obciąża pracodawcy na stałe. 

Pracodawca pokrywa koszty opiekunki  dla dziecka lub innej osoby zależnej wyłącznie ze swoich środków obrotowych. Nie może jednak tych wydatków zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Po stronie pracownika powstaje natomiast przychód podlegający opodatkowaniu.

Ryzyka

  • Nadużywanie przez pracownika tego rozwiązania. 

Zobacz także

logo_ue.jpg

Niniejsza strona internetowa jest wspierana w ramach Programu Unii Europejskiej "Prawa, Równość i Obywatelstwo", w projekcie pn. "Rodzina i praca – to się opłaca!". Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony ponosi autor. Komisja Europejska nie odpowiada za skutki związane z użyciem informacji zawartych na stronie. Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko lub opinię Komisji Europejskiej.

logo-rip-stopka.jpg

Wykonanie Hostlab