Poleć znajomemu
Drukuj

Skrócenie tygodnia pracy

Informacje

Wielkość firmy
Mała
Średnia
Duża
Główny beneficjent
Wszyscy Pracownicy
Koszty
Niskie
Charakter pracy
Wszystkie Rodzaje Pracy

Co to jest?

Na wniosek pracownika pracodawca może wyrazić zgodę na wykonywanie przez niego obowiązków w systemie, który zakłada krótszy, zazwyczaj 4-dniowy tydzień pracy. Jeśli pracownik jest zatrudniony na etat, będzie musiał pracować dłużej w pozostałe dni, np. po 10 godzin dziennie (nie więcej niż po 12 godzin na dobę). Jeśli pracuje w niepełnym wymiarze, otrzyma proporcjonalnie niższe wynagrodzenie. 

Główny beneficjent

Rozwiązanie to jest często stosowane w sytuacji, gdy pracownik podejmuje studia zaoczne lub podyplomowe, na których zajęcia odbywają się w weekendy  (włącznie z piątkiem). 

Skrócony tydzień pracy jest też ceniony przez osoby, które pracują z dala od domu – dłuższe weekendy pozwalają im spędzić więcej czasu z bliskimi. 

Korzyści

Dla pracodawcy Dla pracownika

 • Możliwość wydłużenia czasu pracy bez wzrostu zatrudnienia.
 • Możliwość lepszego zaspokojenia potrzeb klientów, dzięki dopasowaniu dni i godzin pracy do ich potrzeb.
 • Zwiększenie satysfakcji i zaangażowania pracownika.
 • Zwiększenie lojalności. 
 • Budowanie w ludziach nastawienia na realizację zadań.

 • Możliwość pogodzenia obowiązków zawodowych z obowiązkami rodzinnymi lub rozwojem. 
 • Niższe koszty dojazdu do pracy.
 • Możliwość podjęcia pracy dodatkowej.
 • Ograniczenie stresu.

Charakter prowadzonej działalności, ewentualne ograniczenia

Rozwiązanie stosowane w różnych sektorach gospodarki. Popularny zarówno w pracy na produkcji, jak i w przypadku pracy biurowej, samodzielnej, gdzie ważniejsza jest realizacja zleconych zadań niż fizyczna obecność pracownika w określonych godzinach. Skrócony tydzień pracy rozpowszechniony jest zwłaszcza w branży IT, poszukującej rozwiązań, które pozwolą pracodawcom przyciągnąć kandydatów do pracy. 

Koszty

Koszty związane z dłuższym czasem pracy firmy w wybrane dni – np. większe wydatki na ogrzewanie, oświetlenie, ochronę. 

Ryzyka

 • Problem z ewidencjonowaniem czasu pracy. 
 • Nieobecność pracownika w wybrany dzień tygodnia. 
 • Ograniczenia związane z możliwością pracy w godzinach nadliczbowych. 
 • Możliwe wahania wydajności.

Rekomendacje

 • Przechowywanie wniosku o skrócenie tygodnia pracy wraz z zaproponowanym harmonogramem w aktach osobowych pracownika. 
 • Nie przekraczanie przez pracownika maksymalnego dobowego wymiaru czasu pracy (12 godzin)

Uwarunkowania prawne

Zobacz także

logo_ue.jpg

Niniejsza strona internetowa jest wspierana w ramach Programu Unii Europejskiej "Prawa, Równość i Obywatelstwo", w projekcie pn. "Rodzina i praca – to się opłaca!". Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony ponosi autor. Komisja Europejska nie odpowiada za skutki związane z użyciem informacji zawartych na stronie. Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko lub opinię Komisji Europejskiej.

logo-rip-stopka.jpg

Wykonanie Hostlab