Poleć znajomemu
Drukuj

Paczki dla dzieci pracowników

Informacje

Wielkość firmy
Mała
Średnia
Duża
Główny beneficjent
Pracownicy Będący Rodzicami
Koszty
Niskie
Średnie
Charakter pracy
Wszystkie Rodzaje Pracy

Co to jest?

W okresie świąt, na Mikołaja lub z okazji Dnia Dziecka część pracodawców obdarowuje prezentami dzieci pracowników. Prezenty te mogą być finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub ze środków obrotowych firmy.  W zależności od źródła finansowania, różne będą  zasady przyznawania paczek, a także zasady ich opodatkowania. 

W przypadku finansowania paczek z ZFŚS ich wartość musi być zróżnicowana w zależności od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracowników. Przy jej ocenie bierze się zazwyczaj pod uwagę wysokość dochodu przypadającego na członka rodziny pracownika. Zasady przyznawania paczek muszą być dokładnie opisane w regulaminie ZFŚS. Zazwyczaj przyjmuje się, że jeśli pracownik posiada kilkoro dzieci w ustalonym w regulaminie wieku (np. do 16 roku życia) – każde z nich otrzymuje paczkę. Jeśli natomiast w tej samej firmie pracują oboje rodzice dziecka, otrzymuje ono jedną paczkę. 

Jeśli pracodawca finansuje paczki dla dzieci pracowników ze swoich środków obrotowych – nie może uzależniać ich przyznawania oraz wartości od kryteriów socjalnych, czyli sytuacji życiowej, rodzinnej bądź materialnej pracownika.  Dzieci wszystkich pracowników muszą otrzymać prezenty tej samej wartości. 

Główny beneficjent

Pracownicy będący rodzicami.

Korzyści

Dla pracodawcy Dla pracownika

  • Wzrost satysfakcji i zaangażowania pracowników.
  • Wzrost lojalności pracowników. 
  • Budowanie wizerunku dobrego pracodawcy.

  • Dodatkowe wsparcie rzeczowe w okresie świąt. 
  • Radość dzieci i zadowolenie rodziny. 

Charakter prowadzonej działalności, ewentualne ograniczenia

Każda firma – bez względu na wielkość i charakter prowadzonej działalności - może obdarowywać dzieci pracowników w okresie świąt, z okazji Mikołajek czy Dnia Dziecka. Jedynym ograniczeniem są dostępne środki finansowe. 

Koszty

Koszty świadczenia dla pracodawcy zależą od wartości prezentu, liczby objętych nim dzieci pracowników, a także od źródła ich finansowania.  

W firmach zatrudniających co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty świadczenia te pochodzą zwykle z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, który tworzy się z corocznego odpisu podstawowego. Koszty dla pracodawcy ograniczają się wtedy do kosztów administracyjnych.

Z kolei w przypadku finansowania paczek ze środków obrotowych przedsiębiorstwa, wydatek ten w całości obciąża pracodawcę. Można go jednak zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. 

Otrzymane paczki stanowią dla pracowników przychód do opodatkowania. Jeśli są finansowane ze środków obrotowych, całość ich kosztów trzeba doliczyć do przychodów pracownika i opodatkować. Wartość paczek musi być także  w tej sytuacji uwzględniana przy określaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne pracowników. Tym samym pracownik w pewnym sensie partycypuje w kosztach prezentu dla swojego dziecka. 

Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku paczek finansowanych w całości ze środków ZFŚS lub z funduszy związkowych. Wartość prezentów będzie zwolniona z podatku do kwoty 380 zł łącznie za wszystkie świadczenia w roku podatkowym. Wartość świadczeń powyżej tego limitu musi zostać opodatkowana podatkiem dochodowym. Każde świadczenie socjalne przyznane pracownikowi z ZFŚS bez względu na jego wysokość jest też wyłączone z podstawy wymiaru składek ZUS. 

Ryzyka

  • Wzrost kosztów stałych przypadających na pracownika bez zwiększenia jego wydajności 

Rekomendacje

  • Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych obowiązujący u pracodawcy musi określać szczegółowo warunki niezbędne do przyznania świadczenia. W szczególności w porozumieniu ze związkami zawodowymi lub przedstawicielem załogi pracodawca powinien ustalić wiek dzieci i młodzieży, który uprawnia do otrzymania paczki, zasady przyznawania paczek i ich wartość (uwaga na kryterium socjalne!), a także to, ile razy w ciągu roku dzieci pracowników taką paczkę otrzymują. 
  • Niektóre firmy zamiast paczek ze słodyczami czy prezentami decydują się na przekazanie pracownikom bonów pieniężnych na zakup zabawek dla ich dzieci. Trzeba jednak pamiętać, że bony, talony oraz inne świadczenia, które uprawniają do wymiany na inny towar lub usługę nie są zwolnione z opodatkowania. Jeśli pracodawca nie chce od swojego prezentu naliczać pracownikowi podatku dochodowego, powinien się raczej zdecydować na zakup zabawki, gry czy książki.

Uwarunkowania prawne

Zobacz także

logo_ue.jpg

Niniejsza strona internetowa jest wspierana w ramach Programu Unii Europejskiej "Prawa, Równość i Obywatelstwo", w projekcie pn. "Rodzina i praca – to się opłaca!". Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony ponosi autor. Komisja Europejska nie odpowiada za skutki związane z użyciem informacji zawartych na stronie. Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko lub opinię Komisji Europejskiej.

logo-rip-stopka.jpg

Wykonanie Hostlab