Poleć znajomemu
Drukuj

Możliwość korzystania z narzędzi pracy podczas urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego, wychowawczego.

Informacje

Wielkość firmy
Każda Firma
Główny beneficjent
Pracownicy Będący Rodzicami
Koszty
Średnie
Charakter pracy
Głównie Praca Biurowa

Co to jest?

W niektórych organizacjach, zwłaszcza na wyższych stanowiskach, standardem jest pozostawianie do dyspozycji  pracowników narzędzi pracy, takich jak telefon, laptop czy samochód także podczas ich dłuższej nieobecności związanej z opieką nad dzieckiem. Pracownicy mają również podczas urlopu dostęp do wewnętrznej sieci firmowej, mogą śledzić na bieżąco wszystkie firmowe wydarzenia, a nawet brać udział w szkoleniach on-line. Praktyka ta wynika często ze specyfiki piastowanych przez te osoby stanowisk i ich wagi dla organizacji. Dzięki możliwości korzystania z narzędzi pracy, pracownik pozostaje w kontakcie z firmą i jest w stanie wspierać ją swoją wiedzą i doświadczeniem. Narzędzia te pracownik może też najczęściej wykorzystywać do celów prywatnych, co sprawia, że stają się cennymi świadczeniami dodatkowymi.

Główny beneficjent

Pracownicy będący rodzicami, pracownicy przebywający na dłuższych zwolnieniach spowodowanych chorobą.  

Korzyści

Dla pracodawcy Dla pracownika

 • Szybszy powrót pracownicy po przerwie na urodzenie dziecka
 • Krótszy etap ponownego wdrożenia w obowiązki po urlopie macierzyńskim/rodzicielskim.
 • Możliwość korzystania z wiedzy i doświadczenia pracownika także w trakcie urlopu macierzyńskiego/ rodzicielskiego
 • Satysfakcja pracownika
 • Lojalność 

 • Możliwość korzystania z narzędzi firmowych w trakcie urlopu także w celach prywatnych. 
 • Poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa zatrudnienia 
 • Poczucie docenienia – pracownik czuje się potrzebny.
 • Bycie na bieżąco z tym, co się dzieje w pracy.
 • Możliwość uczestniczenia w życiu firmy.
 • Brak poczucia stagnacji
 • Utrzymanie kontaktu z ludźmi  w trakcie urlopu. 

Charakter prowadzonej działalności, ewentualne ograniczenia

Praktyka do zastosowania głównie na stanowiskach biurowych, w pracy profesjonalnej i na stanowiskach menedżerskich. 

Koszty

Koszty związane z eksploatacją narzędzi pracy, koszty abonamentu telefonicznego, czasem także paliwa. 

Ryzyka

 • Nadmierne angażowanie pracownika w życie firmy może utrudnić mu godzenie roli zawodowej z rodzinną. 

Rekomendacje

 • Pracodawca musi uszanować decyzję pracownika o rezygnacji z dostępu do wszelkich narzędzi firmowych w trakcie urlopu. 

Uwarunkowania prawne

Zobacz także

logo_ue.jpg

Niniejsza strona internetowa jest wspierana w ramach Programu Unii Europejskiej "Prawa, Równość i Obywatelstwo", w projekcie pn. "Rodzina i praca – to się opłaca!". Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony ponosi autor. Komisja Europejska nie odpowiada za skutki związane z użyciem informacji zawartych na stronie. Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko lub opinię Komisji Europejskiej.

logo-rip-stopka.jpg

Wykonanie Hostlab