Poleć znajomemu
Drukuj

Dofinansowanie opieki medycznej

Informacje

Wielkość firmy
Średnia
Duża
Główny beneficjent
Wszyscy Pracownicy
Koszty
Niskie
Średnie
Charakter pracy
Wszystkie Rodzaje Pracy

Co to jest?

Pakiety medyczne są jednym z najbardziej popularnych, a jednocześnie najbardziej pożądanym przez pracowników świadczeniem wspierających godzenie ról. Wpływa na to m.in. utrudniony dostęp do specjalistów oraz długi czas oczekiwania na badania w publicznej służbie zdrowia. Zgodnie z prawem pracodawcy są zobowiązani zapewnić pracownikom podstawowe świadczenia z zakresu medycyny pracy, w tym wstępne, okresowe i  kontrolne badania lekarskie. Podjęcie współpracy przy ich realizacji z prywatną placówką medyczną to zwykle pierwszy krok w kierunku pakietów medycznych dla pracowników.  

Podstawowy pakiet usług obejmuje zwykle medycynę pracy w pełnym zakresie, konsultacje lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, najpowszechniej wykonywane badania diagnostyczne (morfologia, EKG itp.) oraz podstawowy zakres usług ambulatoryjnych.  Jeśli pracodawca ma takie możliwości, może zwiększyć zakres konsultacji lekarskich, diagnostyki i usług ambulatoryjnych. Wyższych nakładów wymagają stomatologia, rehabilitacja oraz zaawansowana diagnostyka. Najdroższe pakiety obejmują proste operacje oraz specjalne standardy obsługi kluczowych klientów. 

Zakres usług dostępnych w ramach pakietów medycznych może być rozszerzany m.in. ze względu na potrzeby określonych grup pracowników:

-  kobiet w ciąży  - usługi dodatkowe mogą obejmować np. badania prenatalne, udział wraz z mężem lub partnerem w zajęciach szkoły rodzenia, a nawet poród w prywatnej klinice;

- pracowników starszych – usługi dodatkowe mogą obejmować np. dodatkowe badania wskazane ze względu na dojrzały wiek, zajęcia rehabilitacyjne i inne.

Część pracodawców bierze na siebie obowiązek wynegocjowania z dostawcą warunków świadczenia usługi, a potem pokrywa tylko koszty związane z medycyną pracy. Pracownicy we własnym zakresie płacą za dodatkowe świadczenia dostępne w pakietach. W związku z tym, że koszty dofinansowania usług medycznych przypadające na jednego pracownika nie są wysokie, coraz więcej firm decyduje się na dofinansowanie pakietów.  

Niemal zawsze firma umożliwia także objęcie świadczeniami członków rodziny pracownika, bo negocjując cenę pakietów dla dużej grupy, może uzyskać dobre warunki zakupu świadczeń dla dodatkowych osób. W większości przypadków za członków rodziny pracownicy płacą już sami. 

Główny beneficjent

Wszyscy pracownicy.

Korzyści

Dla pracodawcy Dla pracownika
 • Bezproblemowe wywiązywanie się z obowiązków związanych z medycyną pracy. 
 • Ograniczenie absencji chorobowej pracowników. 
 • Krótsze przerwy w pracy związane z wizytami u lekarza. 
 • Wzrost satysfakcji i zaangażowania pracowników.
 • Wzrost lojalności pracowników.
 • Budowanie wizerunku dobrego pracodawcy.
W przypadku rozszerzenia pakietów o dodatkowe usługi dla kobiet w ciąży:
 • Możliwość wydłużenia aktywności zawodowej kobiet w ciąży. 
W przypadku rozszerzenia pakietów o dodatkowe usługi dla pracowników dojrzałych:
 • Utrzymanie pracowników w firmie. 
 • Możliwość korzystania z ich wiedzy i doświadczenia

 • Łatwiejszy dostęp do świadczeń medycznych.
 • Oszczędność czasu – nie trzeba stać w kolejce do lekarza. 
 • Niższe koszty świadczeń medycznych.  
 • Profilaktyka zdrowotna. 
 • Możliwość objęcia opieką medyczną członków rodziny. 
 • Poczucie bezpieczeństwa.
W przypadku rozszerzenia pakietów o dodatkowe usługi dla kobiet w ciąży:
 • Obniżenie stresu w trudnym czasie oczekiwania na dziecko. 
 • Dobre przygotowanie psychiczne i fizyczne do porodu. 
 • Poczucie bezpieczeństwa i komfortowe warunki podczas porodu. 
W przypadku rozszerzenia pakietów o dodatkowe usługi dla pracowników dojrzałych:
 • Utrzymanie dobrej kondycji zdrowotnej w dojrzałym wieku. 
 • Możliwość kontynuowania kariery mimo upływu lat. 

Charakter prowadzonej działalności, ewentualne ograniczenia

Na objęcie pracowników prywatną opieką medyczną decydują się najczęściej średnie i duże firmy, które dysponują potrzebnymi środkami oraz są w stanie wynegocjować korzystne warunki zakupu świadczeń.  Jedyną barierą dla mniejszych firm są ich możliwości finansowe. Dostawcy usług medycznych mają jednak w swojej ofercie specjalnie skrojone pakiety na ich potrzeby. 

Koszty

Na koszty świadczeń medycznych mają wpływ liczba pracowników, zakres usług medycznych objętych pakietem a także czas, na jaki firma podpisuje umowę z dostawcą. 

Ceny pakietów mogą wynosić od kilkudziesięciu do kilkuset złotych miesięcznie. Przeciętne koszty podstawowego pakietu wynoszą na rynku ok. 100 zł na jednego zatrudnionego. 

Pracodawca pokrywa koszty dofinansowania do pakietów ze swoich środków obrotowych, może jednak potem  uwzględnić te wydatki w kosztach uzyskania przychodów.

Opieka medyczna stanowi przychód pracownika - podlega opodatkowaniu i składkom ZUS.

Rekomendacje

 • W związku z tym, że ceny dostawców usług medycznych bardzo się różnią, warto poświęcić czas na zapoznanie się z ofertą kilku dostawców i dokładnie przeanalizować zakres oferowanych przez nich w ramach poszczególnych pakietów świadczeń, by wybrać optymalne rozwiązanie. 

Uwarunkowania prawne

Zobacz także

logo_ue.jpg

Niniejsza strona internetowa jest wspierana w ramach Programu Unii Europejskiej "Prawa, Równość i Obywatelstwo", w projekcie pn. "Rodzina i praca – to się opłaca!". Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony ponosi autor. Komisja Europejska nie odpowiada za skutki związane z użyciem informacji zawartych na stronie. Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko lub opinię Komisji Europejskiej.

logo-rip-stopka.jpg

Wykonanie Hostlab