Poleć znajomemu
Drukuj

Karty sportowe

Informacje

Wielkość firmy
Mała
Średnia
Duża
Główny beneficjent
Wszyscy Pracownicy
Koszty
Niskie
Średnie
Charakter pracy
Wszystkie Rodzaje Pracy

Co to jest?

Pracodawcy chcą zatrudniać  zdrowych, pełnych energii pracowników, dlatego coraz chętniej decydują się na dofinansowanie zajęć sportowych. Najbardziej dogodnym dla pracowników rozwiązaniem są karty sportowe, które umożliwiają korzystanie z różnych obiektów -basenów, siłownik, klubów fitness itp. i udział w zajęciach o dowolnej porze. Dofinansowując karty sportowe, pracodawcy pomagają zatrudnionym dbać o kondycję, promują zachowania prozdrowotne i rozwój pozazawodowych pasji pracowników. 

Większość pracodawców ogranicza się do dofinansowania kart sportowych dla pracowników, niektórzy obejmują tym świadczeniem także rodziny zatrudnionych. Nawet jednak jeśli pracodawca takiej możliwości nie oferuje, niemal zawsze pracownik ma szansę zgłoszenia do programu członków rodziny na własny koszt. Przy grupowym zakupie kart takie rozwiązanie jest wciąż dużo tańsze niż zakup karty indywidualnej. 

Na rynku działa kilku dostawców oferujących  karty sportowe dla pracowników, niektórzy z nich proponują także karty sportowo – kulturalne, umożliwiające dodatkowo uczestnictwo w kulturze – bilety na przedstawienia, koncerty, do galerii czy kina. 

Podobne narzędzia bardzo skutecznie wspierają pracowników w godzeniu ról pełnionych przez nich w życiu prywatnym i zawodowym. 

Główny beneficjent

Wszyscy pracownicy.

Korzyści

Dla pracodawcy Dla pracownika

 • Wzrost motywacji. 
 • Profilaktyka zdrowotna - ograniczenie absencji spowodowanej chorobami. 
 • Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu pracowników. 
 • Większa zdolność przyciągania pracowników. 
 • Wzrost satysfakcji i zaangażowania.
 • Lojalność pracowników. 
 • Budowanie wizerunku dobrego pracodawcy.

 • Aktywne spędzanie wolnego czasu.
 • Poprawa kondycji psychofizycznej.
 • Profilaktyka zdrowotna.
 • Możliwość wyboru spośród wielu obiektów i rodzajów aktywności sportowej. 
 • Możliwość dostosowania grafiku zajęć sportowych do czasu, jakim dana osoba dysponuje. 
 • Możliwość wykupienia karty dla innych członków rodziny. 

Charakter prowadzonej działalności, ewentualne ograniczenia

Oferta kart sportowych jest adresowana głównie do firm dużych i średniej wielkości. Pracownikom małych i mikro przedsiębiorstw takie rozwiązanie się nie opłaca. Niektórzy dostawcy kart sportowych podają nawet limity zatrudnienia (co najmniej 10 osób), od których zakup kart jest możliwy. 

Koszty

Koszty kart sportowych wahają się od kilkudziesięciu do kilkuset złotych miesięcznie.  Im większa firma, tym większe są jej szanse na wynegocjowanie dobrych warunków zakupu kart dla pracowników. 

Cześć firm pokrywa koszty zakupu kart w całości, jednak większość pracodawców dzieli je pomiędzy siebie i pracowników. 

Karty sportowe są najczęściej finansowane przez pracodawcę w części lub w całości z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, ewentualnie ze środków obrotowych. W przypadku finansowania z ZFŚS wysokość dopłaty musi odzwierciedlać sytuację życiową i materialną pracownika. Nie można zatem wszystkim zatrudnionym zaoferować dofinansowania w tej samej kwocie. Dofinansowanie kart z funduszu nie podlega składkom ZUS. W przypadku ponoszenia kosztów kart ze środków obrotowych – dofinansowanie podlega opodatkowaniu i ozusowaniu. 

Ryzyka

 • Wzrost kosztów stałych przypadających na pracownika bez zwiększenia jego wydajności.
 • Część pracowników może nie korzystać ze świadczenia, choć firma będzie ponosiła jego koszty. 

Rekomendacje

 • Finansowanie kart w części przez pracowników mobilizuje ich do korzystania z tego świadczenia. 

Uwarunkowania prawne

Zobacz także

logo_ue.jpg

Niniejsza strona internetowa jest wspierana w ramach Programu Unii Europejskiej "Prawa, Równość i Obywatelstwo", w projekcie pn. "Rodzina i praca – to się opłaca!". Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony ponosi autor. Komisja Europejska nie odpowiada za skutki związane z użyciem informacji zawartych na stronie. Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko lub opinię Komisji Europejskiej.

logo-rip-stopka.jpg

Wykonanie Hostlab