Poleć znajomemu
Drukuj

Telepraca

Informacje

Wielkość firmy
Każda Firma
Główny beneficjent
Wszyscy Pracownicy
Koszty
Niskie
Średnie
Charakter pracy
Głównie Praca Biurowa

Co to jest?

Telepraca polega na regularnym wykonywaniu obowiązków poza miejscem pracy, przy wykorzystaniu technologii informacyjnych, głównie telefonu i różnych narzędzi internetowych (np. poczty elektronicznej, komunikatorów internetowych oraz narzędzi do prowadzenia wideo – i telekonferencji). W ostatnich latach – dzięki rozwojowi szerokopasmowego dostępu do Internetu - telepraca staje się coraz bardziej popularna. Upowszechniają się też różne odmiany telepracy, takie jak:

 •  praca w domu, kiedy pracownik lub zleceniobiorca zamiast dojeżdżać do siedziby pracodawcy wykonuje pracę w swoim miejscu zamieszkania. Przepisy polskiego ustawodawstwa odnoszą się głównie właśnie do tego rodzaju telepracy;
 • telepraca przemienna, kiedy pracownik wykonuje część zadań w siedzibie firmy, a część w domu, przy czym relacje pomiędzy pracą w domu i w biurze bywają różne – czasami głównym miejscem pracy jest biuro, a zdalnie pracownik wykonuje zadania np. jeden dzień w tygodniu, a czasami to dom jest głównym miejscem pracy, a wizyty w biurze zdarzają się sporadycznie. Z telepracą przemienną związana jest idea tzw. „gorących biurek”, z których każde wykorzystywane jest naprzemiennie przez kilkoro pracowników;
 • telepraca mobilna, kiedy pracownik nie ma swojego stałego miejsca pracy , ale dzięki technologiom komunikacyjnym wykonuje  swoje zadania w podróży lub u klientów firmy. 

Telepraca jest bardzo pożądanym przez pracowników rozwiązaniem, dlatego coraz więcej firm, nawet jeśli nie korzysta na co dzień z telepracowników, dopuszcza telepracę przemienną w ustalonym regulaminem zakresie,  np. jednego lub dwóch dni w tygodniu.

Główny beneficjent

Wszyscy pracownicy, zwłaszcza sprawujący opiekę nad dziećmi i osobami zależnymi oraz osoby niepełnosprawne. 

Korzyści

Dla pracodawcy Dla pracownika

 • Niższe koszty mediów i powierzchni biurowej
 • Zmniejszenie fluktuacji i stabilizowanie pracowników w firmie – wzrost lojalności.
 • Podniesienie atrakcyjności miejsca pracy dla potencjalnych pracowników.
 • Możliwość rekrutowania pracowników bez ograniczeń geograficznych
 • Większa wydajność i konkurencyjność firmy 
 • Budowanie kultury zaufania
 • Satysfakcja i zaangażowanie pracowników.

 • Brak konieczności tracenia czasu na dojazdy do pracy
 • Możliwość pracy koncepcyjnej w komforcie i spokoju  - nie przeszkadzają inni współpracownicy, pracy nie przerywają spotkania. 
 • Większe szanse na znalezienie atrakcyjnego zatrudnienia – brak ograniczeń terytorialnych.
 • Bezpośredni wpływ na rozkład dnia pracy. 
 • Większa satysfakcja z pracy.
 • Mniejszy stres – pracownicy nie muszą się obawiać np. że nie będą w stanie odebrać na czas dziecka ze szkoły czy przedszkola.

Charakter prowadzonej działalności, ewentualne ograniczenia

Wielkość firmy nie ma znaczenia, decyduje raczej rodzaj prowadzonej działalności. Telepracę stosuje się w pracy biurowej, koncepcyjnej, na stanowiskach samodzielnych, nie wymagających nadzoru.

Koszty

 • Koszty sprzętu mobilnego dla pracownika (od 2 do 15 tys. w zależności od rodzaju i klasy sprzętu) 
 • Koszty utrzymania sieci informatycznej (ok. 100-500 zł miesięcznie w zależności od rodzaju łącza internetowego, w tym jego przepustowości, ewentualnej potrzeby szyfrowania oraz od sposobu udostępniania danych firmowych). 
 • Ewentualny koszt przeszkolenia pracownika  (telepraca)

W przypadku pracy naprzemiennej pracownik zazwyczaj korzysta w domu z tego samego komputera mobilnego, na którym pracuje w siedzibie pracodawcy.  

Ryzyka

 • Utrudniona mobilizacja pracownika 
 • Brak nadzoru ze strony pracodawcy
 • Nieprecyzyjne przepisy BHP 
 • Problem bezpieczeństwa i poufności danych 
 • Izolacja pracowników 
 • Nie zawsze prowadzi do rozdzielenia obowiązków zawodowych i prywatnych.

Rekomendacje

 • Wprowadzenie telepracy w firmie wymaga konsultacji ze związkami zawodowymi albo wydania przez pracodawcę regulaminu po konsultacji z przedstawicielami pracowników.
 • Umowy o pracę powinny zawierać zapisy dotyczące możliwości i zasad korzystania z telepracy. 
 • Z pracownikami zatrudnionymi na umowach cywilnoprawnych pracodawca powinien podpisać umowy o użyczenie sprzętu na potrzeby pracy zdalnej.
 • Telepracownicy muszą być traktowani w ten sam sposób, co pozostałe zatrudnione w firmie osoby.

Uwarunkowania prawne

logo_ue.jpg

Niniejsza strona internetowa jest wspierana w ramach Programu Unii Europejskiej "Prawa, Równość i Obywatelstwo", w projekcie pn. "Rodzina i praca – to się opłaca!". Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony ponosi autor. Komisja Europejska nie odpowiada za skutki związane z użyciem informacji zawartych na stronie. Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko lub opinię Komisji Europejskiej.

logo-rip-stopka.jpg

Wykonanie Hostlab