Poleć znajomemu
Drukuj

Zadaniowy czas pracy

Informacje

Wielkość firmy
Każda Firma
Główny beneficjent
Wszyscy Pracownicy
Koszty
Niskie
Charakter pracy
Głównie Praca Biurowa

Co to jest?

W zadaniowym czasie pracy pracownik sam ustala sobie harmonogram pracy, natomiast pracodawca przekazuje mu zadania oraz rozlicza go z ich wykonania. Pracownik nie ma obowiązku spędzania w biurze 8 godzin dziennie, to od niego zależy, czy zadania zajmą mu cały dzień czy 3 godziny. Czas na ich wykonanie ustala wspólnie z pracodawcą.

Ilość zadań przekazywanych przez pracodawcę pracownikowi musi być możliwa do wykonania we wskazanym czasie, przy pracy w wymiarze typowym dla etatu, czyli średnio około 8 godzin dziennie i 40 godzin tygodniowo.  

Główny beneficjent

Rozwiązanie pomocne w przypadku różnych grup pracowników - ogranicza konieczność fizycznej obecności w zakładzie pracy w określonych godzinach.

Korzyści

Dla pracodawcy Dla pracownika

 • Uproszczona ewidencja czasu pracy, uwzględniająca jedynie dni pracy i nieobecności. 
 • Ograniczenie konieczności wypłaty dodatkowego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.
 • Zwiększenie wydajności pracy.
 • Budowanie w pracownikach poczucia odpowiedzialności za zadania. 
 • Lepsze wykorzystanie zasobów.
 • Podniesienie atrakcyjności miejsca pracy dla potencjalnych pracowników.
 • Budowanie kultury zaufania

 • Pracownik ma bezpośredni wpływ na harmonogram swojej pracy. Może pracować mniej, jeśli w krótszym czasie jest w stanie zrealizować wyznaczone przez pracodawcę zadania.
 • Brak konieczności stałej, fizycznej obecności w biurze.
 • Możliwość rozpoczynania i kończenia pracy w dogodnej dla siebie porze.
 • Łatwość godzenia obowiązków prywatnych i zawodowych.
 • Duża autonomia.

Charakter prowadzonej działalności, ewentualne ograniczenia

Rozwiązanie stosowane w przypadku stanowisk samodzielnych, nie wymagających ciągłego nadzoru, w sytuacjach uzasadnionych miejscem pracy (np. przedstawiciele handlowi), jej organizacją (np. dziennikarze, agenci nieruchomości, serwisanci urządzeń przemysłowych), czy rodzajem pracy (np. programiści). 

Nie można stosować zadaniowego czasu pracy np. wobec robotników budowlanych czy produkcyjnych, którzy wykonują swoją pracę pod stałym nadzorem przełożonego.

Ryzyka

 • Ryzyko sporu o nadgodziny w razie nieprawidłowego wyznaczania zadań (braku możliwości ich realizacji w przewidzianym czasie).
 • Ryzyko nadużyć ze strony pracowników. 
 • Możliwość sprawdzenia, czy zadania są wykonywane dopiero z chwilą ich rozliczenia.  

Rekomendacje

 • Wpisanie zadaniowego czasu pracy do umowy z pracownikiem. 
 • Wypłata ekwiwalentu za nadgodziny w sytuacji, gdy realizacja zadań wymaga od pracownika większego zaangażowania czasowego niż przewidziane dla pracy etatowej (ok. 8 godzin dziennie, ok. 40 godzin tygodniowo).

Uwarunkowania prawne

Zobacz także

logo_ue.jpg

Niniejsza strona internetowa jest wspierana w ramach Programu Unii Europejskiej "Prawa, Równość i Obywatelstwo", w projekcie pn. "Rodzina i praca – to się opłaca!". Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony ponosi autor. Komisja Europejska nie odpowiada za skutki związane z użyciem informacji zawartych na stronie. Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko lub opinię Komisji Europejskiej.

logo-rip-stopka.jpg

Wykonanie Hostlab