Poleć znajomemu
Drukuj

Szkolenia dla osób wracających do pracy po dłuższej przerwie

Informacje

Wielkość firmy
Każda Firma
Główny beneficjent
Pracownicy Będący Rodzicami
Koszty
Niskie
Charakter pracy
Wszystkie Rodzaje Pracy

Co to jest?

Po dłuższej przerwie w pracy związanej z opieką nad dzieckiem pracownik może potrzebować aktualizacji wiedzy. Ponowne wdrożenie się obowiązki wymaga czasu i bywa stresujące. Często dopiero po kilku miesiącach pracownik staje się w pełni efektywny. Skrócenie tego etapu jest możliwe dzięki specjalnym szkoleniom. Zakres merytoryczny tych szkoleń powinien obejmować przede wszystkim problematykę związaną ze zmianami, które zaszły w firmie i branży w okresie urlopu pracownika, ale także kwestie dotyczące godzenia ról pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym.  Chodzi o to, by wesprzeć pracownika  w procesie ponownego wchodzenia w rytm pracy zespołu oraz pokazać mu, jak może sobie radzić w razie problemów. 

Niektórzy pracodawcy jeszcze podczas urlopu umożliwiają odbycie takiego szkolenia w trybie on-line. Odbycie tego szkolenia w czasie urlopu nie może być jednak pracownikowi narzucane. 

Główny beneficjent

Pracownicy wracający do pracy po dłuższej przerwie związanej z opieką nad dzieckiem, pracownicy wracający do pracy po dłuższym zwolnieniu lekarskim.

Korzyści

Dla pracodawcy Dla pracownika

  • Szybsze wdrożenie pracownika w obowiązki po dłuższej przerwie w pracy
  • Szybsze osiągnięcie pełnej wydajności przez pracownika. 
  • Wzrost satysfakcji i zaangażowania
  • Lojalność 
  • Zdolność utrzymania pracowników
  • Budowanie wizerunku atrakcyjnego pracodawcy

  • Szybkie ponowne wdrożenie w obowiązki.  
  • Poczucie bezpieczeństwa

Charakter prowadzonej działalności, ewentualne ograniczenia

Szkolenia tego rodzaju w sformalizowanej formie funkcjonują głównie w firmach dużych, głównie w korporacjach. Firmy te dysponują też platformami e-learningowymi, które są często w tego rodzaju szkoleniach wykorzystywane. Nie oznacza to, że mała organizacja nie może wesprzeć pracownika wracającego do pracy po dłuższej przerwie. Ponowne wdrożenie takiej osoby może się odbywać np. poprzez coaching przełożonego czy kolegi. 

Koszty

Podobne szkolenia mają najczęściej charakter szkoleń wewnętrznych, więc nie są związane z ponoszeniem przez pracodawcę wysokich kosztów. W dużych organizacjach wykorzystuje się na ich potrzeby platformy e-learningowe. Wtedy kosztem pracodawcy będzie przygotowanie materiałów szkoleniowych dedykowanych pracownikom wracającym po przerwie. 

Rekomendacje

  • Jeśli pracodawca oferuje pracownikowi szkolenie on-line, powinien mu także zapewnić podczas urlopu narzędzia pracy (telefon, laptop). 
  • Trzeba zadbać o to, by program szkolenia był dostosowany do potrzeb osób, które znają organizację, żeby pracownik nie miał poczucia, że bierze udział w szkoleniu dla nowo zatrudnionych. 

Zobacz także

logo_ue.jpg

Niniejsza strona internetowa jest wspierana w ramach Programu Unii Europejskiej "Prawa, Równość i Obywatelstwo", w projekcie pn. "Rodzina i praca – to się opłaca!". Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony ponosi autor. Komisja Europejska nie odpowiada za skutki związane z użyciem informacji zawartych na stronie. Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko lub opinię Komisji Europejskiej.

logo-rip-stopka.jpg

Wykonanie Hostlab