urlop wychowawczy

uprawnienie przysługujące zarówno matce, jak i ojcu dziecka, pod warunkiem, że ma co najmniej sześciomiesięczny staż pracy. Z urlopu wychowawczego można skorzystać do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 lat. Można go wziąć bezpośrednio po urlopie rodzicielskim lub później. Maksymalny wymiar urlopu wychowawczego to 36 miesięcy. Można z niego skorzystać w całości lub w częściach. Urlop wychowawczy nie jest urlopem płatnym. Zob. urlop ojcowski, urlop rodzicielski, urlop macierzyński.

logo_ue.jpg

Niniejsza strona internetowa jest wspierana w ramach Programu Unii Europejskiej "Prawa, Równość i Obywatelstwo", w projekcie pn. "Rodzina i praca – to się opłaca!". Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony ponosi autor. Komisja Europejska nie odpowiada za skutki związane z użyciem informacji zawartych na stronie. Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko lub opinię Komisji Europejskiej.

logo-rip-stopka.jpg

Wykonanie Hostlab