urlop rodzicielski

uprawnienie przysługujące obojgu pracującym rodzicom  (także rodzicom adopcyjnym) po wykorzystaniu pełnego urlopu macierzyńskiego albo po pobraniu zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego. Wymiar urlopu rodzicielskiego wynosi odpowiednio 32 tygodnie w przypadku urodzenia jednego dziecka lub 34 tygodnie w razie porodu mnogiego. Urlop ten może być wykorzystywany w całości lub dzielony na części. Można z niego skorzystać do końca roku kalendarzowego w którym dziecko ukończy 6. rok życia. Zob. urlop ojcowski, urlop macierzyński, urlop wychowawczy.

logo_ue.jpg

Niniejsza strona internetowa jest wspierana w ramach Programu Unii Europejskiej "Prawa, Równość i Obywatelstwo", w projekcie pn. "Rodzina i praca – to się opłaca!". Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony ponosi autor. Komisja Europejska nie odpowiada za skutki związane z użyciem informacji zawartych na stronie. Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko lub opinię Komisji Europejskiej.

logo-rip-stopka.jpg

Wykonanie Hostlab