urlop macierzyński

uprawnienie przysługujące kobiecie, która w trakcie trwania stosunku pracy została matką. Prawo do urlopu macierzyńskiego przysługuje na jednakowych zasadach bez względu na: rodzaj posiadanej umowy, wymiar czasu pracy i długość stażu pracy. Urlop macierzyński jest urlopem pełnopłatnym, a w jego okresie pracownica podlega szczególnej ochronie prawnej. Zob. urlop ojcowski, urlop rodzicielskiurlop wychowawczy.

logo_ue.jpg

Niniejsza strona internetowa jest wspierana w ramach Programu Unii Europejskiej "Prawa, Równość i Obywatelstwo", w projekcie pn. "Rodzina i praca – to się opłaca!". Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony ponosi autor. Komisja Europejska nie odpowiada za skutki związane z użyciem informacji zawartych na stronie. Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko lub opinię Komisji Europejskiej.

logo-rip-stopka.jpg

Wykonanie Hostlab