wczasy pod gruszą

potoczna nazwa świadczenia wypłacanego z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, które polega na dofinansowaniu wypoczynku pracownika. Przepisy pozostawiają pracodawcom swobodę co do świadczeń, jakie przyznają z tego tytułu oraz ich wysokości. Warunki przyznania świadczenia określa przyjęty w firmie regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Dofinansowanie może dotyczyć także rodziny pracownika (współmałżonka, dzieci) oraz emerytowanych pracowników.

logo_ue.jpg

Niniejsza strona internetowa jest wspierana w ramach Programu Unii Europejskiej "Prawa, Równość i Obywatelstwo", w projekcie pn. "Rodzina i praca – to się opłaca!". Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony ponosi autor. Komisja Europejska nie odpowiada za skutki związane z użyciem informacji zawartych na stronie. Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko lub opinię Komisji Europejskiej.

logo-rip-stopka.jpg

Wykonanie Hostlab