urlop ojcowski

uprawnienie przysługujące ojcu, który ma status pracownika, czyli jest  zatrudniony na umowę o pracę. Urlop ojcowski trwa 14 dni kalendarzowych; należy go wykorzystać do momentu ukończenia przez dziecko 12. miesiąca życia. Urlop ojcowski nie jest obowiązkowy, ale  jeśli mężczyzna z niego nie skorzysta, to urlop przepada. Przebywającemu na tym urlopie ojcu przysługuje zasiłek w wysokości 100 proc. wynagrodzenia. Zob. urlop macierzyński, urlop rodzicielski, urlop wychowawczy

logo_ue.jpg

Niniejsza strona internetowa jest wspierana w ramach Programu Unii Europejskiej "Prawa, Równość i Obywatelstwo", w projekcie pn. "Rodzina i praca – to się opłaca!". Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony ponosi autor. Komisja Europejska nie odpowiada za skutki związane z użyciem informacji zawartych na stronie. Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko lub opinię Komisji Europejskiej.

logo-rip-stopka.jpg

Wykonanie Hostlab