Drukuj

Czy pracownik może zrezygnować z wykonywania pracy w formie telepracy?

Pracownik może zrezygnować z wykonywania telepracy w dowolnym momencie, ale tylko rezygnacja w terminie 3 miesięcy od dnia podjęcia takiego zatrudnienia jest wiążąca dla pracodawcy. Późniejsza rezygnacja zależy od możliwości organizacyjnych pracodawcy.

Zasady rezygnacji 

W terminie do 3 miesięcy od dnia podjęcia telepracy zarówno pracownik, jak i pracodawca mogą wystąpić z wiążącym wnioskiem do drugiej strony o zaprzestanie wykonywania pracy w formie telepracy i przywrócenie poprzednich warunków zatrudnienia. Wniosek taki nie wymaga żądnego uzasadnienia. W takich przypadkach strony powinny ustalić wspólnie termin, od którego dojdzie do przywrócenia poprzednich warunków wykonywania pracy. Nie może być on jednak dłuższy niż 30 dni od dnia otrzymania takiego wniosku. 

Jeśli telepracownik złoży wniosek o rezygnację z telepracy w późniejszym terminie, nie jest on wiążący dla pracodawcy, który powinien go uwzględnić tylko jeśli ma takie możliwości. 

Jeśli z kolei to pracodawca przekroczył termin 3 miesięcy od wprowadzenia telepracy, to przywrócenie pracownikowi poprzednich warunków zatrudnienia będzie wymagało dokonania przez niego wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy.  

UWAGA

Zaprzestanie wykonywania pracy w formie telepracy nie może stanowić przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę.

Podstawa prawna:

  • art. 42, art. 678, art. 679 Kodeksu pracy
Sprawdź swój work-life balance

Poleć znajomemu

logo_ue.jpg

Niniejsza strona internetowa jest wspierana w ramach Programu Unii Europejskiej "Prawa, Równość i Obywatelstwo", w projekcie pn. "Rodzina i praca – to się opłaca!". Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony ponosi autor. Komisja Europejska nie odpowiada za skutki związane z użyciem informacji zawartych na stronie. Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko lub opinię Komisji Europejskiej.

logo-rip-stopka.jpg

Wykonanie Hostlab