Drukuj

Jakie specyficzne obowiązki ma pracodawca w stosunku do telepracownika?

Obowiązki pracodawcy względem telepracownika są odmienne niż wobec ogółu pracowników głównie w związku z organizacją stanowiska pracy. Pracodawca musi dostarczyć telepracownikowi odpowiedni sprzęt i pokryć koszty jego instalacji, eksploatacji i konserwacji. Odpowiada także za zabezpieczenie danych przekazywanych pracownikowi. Ograniczona jest natomiast jego odpowiedzialność za kwestie związane z bhp. 

 

Podstawowe obowiązki pracodawcy zatrudniającego telepracownika 

 

Telepraca polega na regularnym wykonywaniu obowiązków poza miejscem pracy przy wykorzystaniu  technologii informacyjnych. Pracodawca musi zapewnić telepracownikowi możliwość przekazywanie informacji niezbędnych do wzajemnego porozumiewania się za pomocą środków komunikacji, a konkretnie odpowiada za:

  1. dostarczenie sprzętu niezbędnego do wykonywania pracy,
  2. ubezpieczenie dostarczonego sprzętu,
  3. pokrycie kosztów związanych z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją sprzętu,
  4. zapewnienie pomocy technicznej i szkoleń w zakresie obsługi sprzętu.

 

Możliwe są jednak inne ustalenia pomiędzy telepracownikiem i pracodawcą, i jeśli do nich dojdzie, powinny się znaleźć w odrębnej umowie zawartej między nimi. Ponadto w umowie można określić zasady wykorzystywania przez pracownika jego własnego sprzętu do pracy, zasady porozumiewania się i potwierdzania obecności pracownika na stanowisku pracy oraz sposób i formę kontroli wykonywanej przez telepracownika pracy.  

UWAGA

Jeśli pracownik wykorzystuje w pracy swój prywatny sprzęt, przysługuje mu ekwiwalent pieniężny. Przy jego ustalaniu powinno się wziąć pod uwagę normy zużycia sprzętu, jego udokumentowane ceny rynkowe oraz ilość wykorzystanego materiału na potrzeby pracodawcy. 

Ochrona danych i bhp

Kolejną ważną kwestią w przypadku telepracy jest zabezpieczenie danych przekazywanych elektronicznie. W tym zakresie to pracodawca określa zasady ochrony danych przekazywanych telepracownikowi, a jeśli zajdzie taka potrzeba -  przeprowadza instruktaż i szkolenie z tego obszaru. Telepracownik ma z kolei obowiązek potwierdzenia na piśmie, że zapoznał się z tymi zasadami i musi ich przestrzegać.

 

Gdy praca jest wykonywana w domu telepracownika, ograniczeniu podlegają obowiązki pracodawcy z zakresu bhp.  Nie jest on odpowiedzialny m.in. za stan pomieszczeń pracy oraz za zapewnienie pracownikowi pomieszczeń higieniczno – sanitarnych.

Podstawa prawna:

  • art. 6711, art. 6712, art. 6713, art. 6717 Kodeksu pracy
Sprawdź swój work-life balance

Poleć znajomemu

logo_ue.jpg

Niniejsza strona internetowa jest wspierana w ramach Programu Unii Europejskiej "Prawa, Równość i Obywatelstwo", w projekcie pn. "Rodzina i praca – to się opłaca!". Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony ponosi autor. Komisja Europejska nie odpowiada za skutki związane z użyciem informacji zawartych na stronie. Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko lub opinię Komisji Europejskiej.

logo-rip-stopka.jpg

Wykonanie Hostlab