świadczenia pozapłacowe

inaczej benefity (ang.); elementy wynagrodzenia otrzymywane jako dodatek do wynagrodzenia finansowego. Najczęściej spotykane świadczenia pozapłacowe to: prywatna opieka medyczna, dofinansowanie udziału w zajęciach sportowo-rekreacyjnych (karty sportowe), dofinansowanie wypoczynku (tzw. wczasy pod gruszą), telefon komórkowy, samochód służbowy, ubezpieczenia chorobowe, ubezpieczenia na życie, program emerytalny, dofinansowanie studiów, dofinansowanie szkolenia. Zwykle pracodawca nie jest w stanie zapewnić  pracownikom wszystkich świadczeń jednocześnie, z kolei pracownikom nie zależy na różnych świadczeniach w tym samym stopniu, dlatego korzystnym rozwiązaniem jest system kafeteryjny, który umożliwia wybór z listy dostępnych świadczeń w ramach określonego limitu finansowego.

logo_ue.jpg

Niniejsza strona internetowa jest wspierana w ramach Programu Unii Europejskiej "Prawa, Równość i Obywatelstwo", w projekcie pn. "Rodzina i praca – to się opłaca!". Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony ponosi autor. Komisja Europejska nie odpowiada za skutki związane z użyciem informacji zawartych na stronie. Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko lub opinię Komisji Europejskiej.

logo-rip-stopka.jpg

Wykonanie Hostlab