karty sportowo-rekreacyjne

jedno z najbardziej rozpowszechnionych świadczeń pozapłacowych. Karty zapewniają pracownikom firmy dostęp do  klubów sportowych lub specjalnie wynajmowanych na potrzeby firmy obiektów sportowych i uczestnictwo w zajęciach sportowo-rekreacyjnych, takich jak fitness czy basen. Są one zwykle dofinansowywane przez pracodawcę z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, ewentualnie ze środków obrotowych. Dofinansowanie zajęć sportowych bywa w firmach izolowaną praktyką  lub jest elementem całościowych programów work-life balance.

logo_ue.jpg

Niniejsza strona internetowa jest wspierana w ramach Programu Unii Europejskiej "Prawa, Równość i Obywatelstwo", w projekcie pn. "Rodzina i praca – to się opłaca!". Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony ponosi autor. Komisja Europejska nie odpowiada za skutki związane z użyciem informacji zawartych na stronie. Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko lub opinię Komisji Europejskiej.

logo-rip-stopka.jpg

Wykonanie Hostlab