telepraca

inaczej praca zdalna lub e-praca. Jedna z form elastycznego zatrudnienia. Polega na świadczeniu pracy poza siedzibą przedsiębiorstwa. Telepracownik utrzymuje kontakt z przełożonymi i współpracownikami, dzięki zastosowaniu nowoczesnych narzędzi komunikacji elektronicznej. Podstawą telepracy jest zadaniowy model wykonywania przydzielonych obowiązków – pracownik nie jest rozliczany z czasu poświęcanego na realizację zadań, ale z tego, czy te zadania zrealizował dobrze i terminowo.

logo_ue.jpg

Niniejsza strona internetowa jest wspierana w ramach Programu Unii Europejskiej "Prawa, Równość i Obywatelstwo", w projekcie pn. "Rodzina i praca – to się opłaca!". Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony ponosi autor. Komisja Europejska nie odpowiada za skutki związane z użyciem informacji zawartych na stronie. Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko lub opinię Komisji Europejskiej.

logo-rip-stopka.jpg

Wykonanie Hostlab