prezenteizm


negatywne zjawisko polegające na tym, że pracownik przychodzi do pracy mimo choroby i zaleceń lekarza. Nazwa tego zjawiska pochodzi od angielskiego słowa "present" oznaczającego obecność. Dla pracownika, którego dotyczy ważniejsza niż zdrowie jest obecność w pracy. Presenteizm jest prostą drogą do powikłań chorobowych i wypalenia zawodowego , czasem prowadzi też do pracoholizmu.

logo_ue.jpg

Niniejsza strona internetowa jest wspierana w ramach Programu Unii Europejskiej "Prawa, Równość i Obywatelstwo", w projekcie pn. "Rodzina i praca – to się opłaca!". Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony ponosi autor. Komisja Europejska nie odpowiada za skutki związane z użyciem informacji zawartych na stronie. Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko lub opinię Komisji Europejskiej.

logo-rip-stopka.jpg

Wykonanie Hostlab