pracoholizm

określenie stosowane do opisu uzależnienia od pracy. W przypadku pracoholików dochodzi do zaburzenia równowagi między pracą a innymi sferami życia, które prowadzi do utraty kontroli nad własnym zachowaniem na skutek psychologicznego przymusu wykonywania pracy. Pracoholizm może prowadzić do wypalenia zawodowego, zerwania więzi z rodziną i przyjaciółmi, do chorób, a nawet śmierci.

logo_ue.jpg

Niniejsza strona internetowa jest wspierana w ramach Programu Unii Europejskiej "Prawa, Równość i Obywatelstwo", w projekcie pn. "Rodzina i praca – to się opłaca!". Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony ponosi autor. Komisja Europejska nie odpowiada za skutki związane z użyciem informacji zawartych na stronie. Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko lub opinię Komisji Europejskiej.

logo-rip-stopka.jpg

Wykonanie Hostlab