pracoholizm

określenie stosowane do opisu uzależnienia od pracy. W przypadku pracoholików dochodzi do zaburzenia równowagi między pracą a innymi sferami życia, które prowadzi do utraty kontroli nad własnym zachowaniem na skutek psychologicznego przymusu wykonywania pracy. Pracoholizm może prowadzić do wypalenia zawodowego, zerwania więzi z rodziną i przyjaciółmi, do chorób, a nawet śmierci.

logo_ue.jpg

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Prawa, Równość i Obywatelstwo (2014-2020)

logo-rip-stopka.jpg
Wykonanie Hostlab