program work-life balance


w przeciwieństwie do izolowanych praktyk, programy work-life balance są kompleksowymi rozwiązaniami obejmującymi różne narzędzia i mechanizmy wspierające równowagę pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym. Programy te są czasem adresowane do określonej grupy zatrudnionych, np. pracowników będących rodzicami. Pracodawcom, którzy w takie programy inwestują przyświeca też często określona idea, np. promocji zdrowego stylu życia czy aktywności fizycznej lub wsparcia dla rodzin pracowników i właśnie pod kątem tej idei dobierają oferowane pracownikom w ramach programu work-life balance świadczenia czy udogodnienia. Bardzo ważne jest, by przy konstruowaniu takich programów wziąć pod uwagę oczekiwania i potrzeby pracowników, najlepsze programy powstają z ich udziałem. Zob. równowaga pomiędzy pracą a życiem prywatnym

logo_ue.jpg

Niniejsza strona internetowa jest wspierana w ramach Programu Unii Europejskiej "Prawa, Równość i Obywatelstwo", w projekcie pn. "Rodzina i praca – to się opłaca!". Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony ponosi autor. Komisja Europejska nie odpowiada za skutki związane z użyciem informacji zawartych na stronie. Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko lub opinię Komisji Europejskiej.

logo-rip-stopka.jpg

Wykonanie Hostlab