kodeks pracy

podstawowe źródło prawa pracy, które reguluje najważniejsze zagadnienia związane ze stosunkami pracy: formy nawiązania stosunku pracy i jego rozwiązania, wynagrodzenie za pracę, obowiązki pracownika i pracodawcy, odpowiedzialność materialną pracowników, zasady ustalania czasu pracy, urlopy pracownicze, zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zasady rozstrzygania sporów między pracownikami a zakładami pracy. Uzupełnieniem Kodeksu Pracy są rozporządzenia Rady Ministrów i innych naczelnych organów administracji państwowej, regulujące zagadnienia bardziej szczegółowe.

logo_ue.jpg

Niniejsza strona internetowa jest wspierana w ramach Programu Unii Europejskiej "Prawa, Równość i Obywatelstwo", w projekcie pn. "Rodzina i praca – to się opłaca!". Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony ponosi autor. Komisja Europejska nie odpowiada za skutki związane z użyciem informacji zawartych na stronie. Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko lub opinię Komisji Europejskiej.

logo-rip-stopka.jpg

Wykonanie Hostlab