elastyczne zatrudnienie


alternatywne wobec tradycyjnych formy regulowania stosunku pracy, wprowadzające bardziej elastyczne zasady dotyczące godzin, miejsca pracy lub formy zatrudnienia. Wśród nietypowych form zatrudnienia wyróżnić możemy m.in.: umowy terminowe (np. umowę na czas określony, umowę próbną, umowę na zastępstwo), pracę w niepełnym wymiarze godzin, umowy cywilnoprawne (umowę zlecenie, umowę o dzieło, umowę agencyjną), pracę tymczasową czy telepracę. Zaletą elastycznego zatrudnienia jest możliwość dostosowania czasu pracy do indywidualnych potrzeb nie tylko pracodawcy, ale również pracowników. Elastyczne zatrudnienie może być sposobem na utrzymanie aktywności zawodowej młodych rodziców, osób uczących się, a także pracowników starszych. Niektóre jego formy wspierają też utrzymanie równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym.

logo_ue.jpg

Niniejsza strona internetowa jest wspierana w ramach Programu Unii Europejskiej "Prawa, Równość i Obywatelstwo", w projekcie pn. "Rodzina i praca – to się opłaca!". Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony ponosi autor. Komisja Europejska nie odpowiada za skutki związane z użyciem informacji zawartych na stronie. Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko lub opinię Komisji Europejskiej.

logo-rip-stopka.jpg

Wykonanie Hostlab