employer branding

(w skrócie EB); pojęcie pochodzące z języka angielskiego, które oznacza wszelkie podejmowane przez firmę działania nakierowane na podniesienie świadomości marki pracodawcy oraz zbudowanie wizerunku firmy jako pożądanego, atrakcyjnego pracodawcy. Grupą docelową tych działań mogą być pracownicy firmy – mówimy wtedy o employer brandingu wewnętrznym, a także otoczenie zewnętrzne - kandydaci, przyszli kandydaci czy klienci firmy – mówimy wtedy o employer brandingu zewnętrznym. Na skuteczność działań podejmowanych na rzecz budowania wizerunku pracodawcy duży wpływ ma to, czy mają one charakter incydentalny czy funkcjonują w oparciu o strategię employer brandingową. W tym drugim przypadku powinny opierać się na badaniach wizerunku (w tym identyfikacji employer value proposition, ujęte w krótko- i długoterminowe plany, wsparte budżetem oraz poddane monitoringowi pod względem efektów, jakie przynoszą). W języku polskim employer branding funkcjonuje też jako budowanie wizerunku pracodawcy, jednak termin anglojęzyczny jest znacznie bardziej rozpowszechniony.

logo_ue.jpg

Niniejsza strona internetowa jest wspierana w ramach Programu Unii Europejskiej "Prawa, Równość i Obywatelstwo", w projekcie pn. "Rodzina i praca – to się opłaca!". Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony ponosi autor. Komisja Europejska nie odpowiada za skutki związane z użyciem informacji zawartych na stronie. Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko lub opinię Komisji Europejskiej.

logo-rip-stopka.jpg

Wykonanie Hostlab