dzielenie stanowiska pracy

(ang. job-sharing), system organizacji pracy, który polega na tym, że dwie osoby, pracując na jednym stanowisku pełnoetatowym, dzielą między siebie obowiązki, płacę oraz świadczenia proporcjonalnie do czasu pracy każdej z nich. Job-sharing jest dobrym sposobem na utrzymanie w firmie osób, które ze względu na kondycję fizyczną lub obowiązki pozazawodowe nie są w stanie podjąć pracy na pełnym etacie, np. młodych rodziców, pracowników sprawujących opiekę nad osobami zależnymi, pracowników starszych, niepełnosprawnych.

logo_ue.jpg

Niniejsza strona internetowa jest wspierana w ramach Programu Unii Europejskiej "Prawa, Równość i Obywatelstwo", w projekcie pn. "Rodzina i praca – to się opłaca!". Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony ponosi autor. Komisja Europejska nie odpowiada za skutki związane z użyciem informacji zawartych na stronie. Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko lub opinię Komisji Europejskiej.

logo-rip-stopka.jpg

Wykonanie Hostlab