Jakie przepisy regulują telepracę?

Informacje o telepracy i przepisach, które odnoszą się do tej formy organizacji pracy znajdziesz w następujących artykułach:

Zatrudnianie pracowników w formie telepracy 

Jakie specyficzne obowiązki ma pracodawca w stosunku do telepracownika

logo_ue.jpg

Niniejsza strona internetowa jest wspierana w ramach Programu Unii Europejskiej "Prawa, Równość i Obywatelstwo", w projekcie pn. "Rodzina i praca – to się opłaca!". Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony ponosi autor. Komisja Europejska nie odpowiada za skutki związane z użyciem informacji zawartych na stronie. Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko lub opinię Komisji Europejskiej.

logo-rip-stopka.jpg

Wykonanie Hostlab