Czy MRG powinny być dostępne dla wszystkich pracowników?

Pracodawca powinien wspierać wszystkich pracowników w godzeniu ról rodzinnych i zawodowych, jednak możliwość wdrożenia konkretnych narzędzi jest często uzależniona od specyfiki stanowisk (biurowe v. produkcyjne), wielkości firmy i jej możliwości finansowych. Wiele narzędzi ma też ściśle określoną grupę docelową – np. kobiety wracające z urlopów związanych z rodzicielstwem, rodzice dzieci w wieku szkolnym czy pracownicy niepełnosprawni. Budując własną politykę godzenia ról, należy przyjrzeć się tym uwarunkowaniom i dobrać narzędzia do firmy i konkretnych grup pracowników. W przeglądarce narzędzi godzenia ról znajdziesz informacje o poszczególnych mechanizmach i uwarunkowaniach, które mają wpływ na ich wdrożenie.

logo_ue.jpg

Niniejsza strona internetowa jest wspierana w ramach Programu Unii Europejskiej "Prawa, Równość i Obywatelstwo", w projekcie pn. "Rodzina i praca – to się opłaca!". Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony ponosi autor. Komisja Europejska nie odpowiada za skutki związane z użyciem informacji zawartych na stronie. Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko lub opinię Komisji Europejskiej.

logo-rip-stopka.jpg

Wykonanie Hostlab