zarządzanie wiekiem

sposób zarządzania firmą, który uwzględnia zróżnicowanie wiekowe pracowników i stara się z niego uczynić atut. Skupia się na działaniach uwzględniających potrzeby i możliwości pracowników w różnym wieku, by lepiej spożytkować ich potencjał dla dobra organizacji. Zarządzanie wiekiem wykorzystuje narzędzia i metody zarządzania zasobami ludzkimi, ale dobrane z myślą o pracownikach w różnym wieku. Zarządzanie wiekiem jest elementem  zarządzania różnorodnością Budując w firmie program work-life balance warto wziąć pod uwagę zróżnicowane potrzeby różnych grup wiekowych.

logo_ue.jpg

Niniejsza strona internetowa jest wspierana w ramach Programu Unii Europejskiej "Prawa, Równość i Obywatelstwo", w projekcie pn. "Rodzina i praca – to się opłaca!". Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony ponosi autor. Komisja Europejska nie odpowiada za skutki związane z użyciem informacji zawartych na stronie. Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko lub opinię Komisji Europejskiej.

logo-rip-stopka.jpg

Wykonanie Hostlab