zarządzanie zasobami ludzkim

nazywane także zarządzaniem kapitałem ludzkim, zarządzaniem personelem  lub – z języka angielskiego - Human Resource Management (w skrócie HRM), to strategiczna, jednorodna i spójna metoda kierowania najcenniejszym z kapitałów organizacji – zatrudnionymi w niej ludźmi. Koncentruje się ono na pozyskiwaniu, rozwijaniu, motywowaniu i utrzymaniu w organizacji pracowników o niezbędnych kompetencjach. Istotnym elementem zarządzania zasobami ludzkimi jest zharmonizowanie elementów systemu HR ze strategią przedsiębiorstwa.

logo_ue.jpg

Niniejsza strona internetowa jest wspierana w ramach Programu Unii Europejskiej "Prawa, Równość i Obywatelstwo", w projekcie pn. "Rodzina i praca – to się opłaca!". Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony ponosi autor. Komisja Europejska nie odpowiada za skutki związane z użyciem informacji zawartych na stronie. Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko lub opinię Komisji Europejskiej.

logo-rip-stopka.jpg

Wykonanie Hostlab