zarządzanie różnorodnością

sposób zarządzania firmą, którzy uwzględnia zróżnicowanie pracowników – pod względem wieku, płci, rasy, (nie)pełnosprawności, wyznania, wykształcenia, doświadczenia zawodowego, stylu życia itp. – i stara się z niego uczynić atut. U podłoża tej koncepcji leżą akceptacja istniejących między ludźmi różnic i uznawanie ich za potencjał rozwojowy przedsiębiorstwa. Firmy, które wykorzystują narzędzia zarządzania ludźmi ze świadomością istniejących między nimi różnic, są w stanie uzyskać lepsze efekty w wielu obszarach: różnorodne zespoły częściej dochodzą do przełomowych odkryć i łatwiej dostosowują się do zróżnicowanych potrzeb klientów, tworzą też sprzyjające środowisko do rozwoju talentów. Zarządzanie różnorodnością przekłada się na dobre postrzeganie organizacji przez jej klientów oraz pracowników.

logo_ue.jpg

Niniejsza strona internetowa jest wspierana w ramach Programu Unii Europejskiej "Prawa, Równość i Obywatelstwo", w projekcie pn. "Rodzina i praca – to się opłaca!". Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony ponosi autor. Komisja Europejska nie odpowiada za skutki związane z użyciem informacji zawartych na stronie. Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko lub opinię Komisji Europejskiej.

logo-rip-stopka.jpg

Wykonanie Hostlab