zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

każdy pracodawca, który zatrudnia powyżej 20 pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty) jest zobowiązany do utworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Fundusz ten tworzy się z tzw. corocznego odpisu podstawowego. Gromadzone w nim środki są wyodrębnione z majątku pracodawcy, który tylko nimi administruje. Ze środków zakładowego funduszu pracy mogą być finansowane zarówno imprezy integracyjne dla pracowników, jak i różne formy wsparcia, np. pożyczki na cele mieszkaniowe, zapomogi czy tzw. "wczasy pod gruszą". Tym samy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowi ważne narzędzie, dzięki któremu pracodawca może wspierać pracowników w osiąganiu równowagi pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym.

logo_ue.jpg

Niniejsza strona internetowa jest wspierana w ramach Programu Unii Europejskiej "Prawa, Równość i Obywatelstwo", w projekcie pn. "Rodzina i praca – to się opłaca!". Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony ponosi autor. Komisja Europejska nie odpowiada za skutki związane z użyciem informacji zawartych na stronie. Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko lub opinię Komisji Europejskiej.

logo-rip-stopka.jpg

Wykonanie Hostlab