zarządzanie czasem

czas jest zasobem ograniczonym, nie da się go cofnąć, składować, nie można go kupić, nie da się go niczym zastąpić, nieustannie nam ucieka. Zarządzanie czasem stawia sobie za cel lepsze wykorzystanie tego zasobu, dzięki planowemu i systematycznemu wykonywaniu zadań. Zarządzanie czasem obejmuje następujące procesy:  wyznaczanie celów, planowanie, podejmowanie decyzji o sposobie realizacji zadań, ich realizację, monitorowanie osiągniętych wyników i ewentualne zmiany na liście celów. Osoba, która dobrze zarządza swoim czasem, potrafi lepiej przygotować się do kolejnego dnia pracy, uporządkować jego przebieg i zrealizować postawione cele. Z łatwością dokonuje selekcji zadań, koncentrując się na priorytetowych i odkładając w czasie mniej istotne. Nie ma też zazwyczaj problemów z osiąganiem równowagi między życiem zawodowym i prywatnym.

logo_ue.jpg

Niniejsza strona internetowa jest wspierana w ramach Programu Unii Europejskiej "Prawa, Równość i Obywatelstwo", w projekcie pn. "Rodzina i praca – to się opłaca!". Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony ponosi autor. Komisja Europejska nie odpowiada za skutki związane z użyciem informacji zawartych na stronie. Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko lub opinię Komisji Europejskiej.

logo-rip-stopka.jpg

Wykonanie Hostlab