zaangażowanie pracowników

w przeciwieństwie do satysfakcji pracowników, która koncentruje się na ocenie środowiska pracy, zaangażowanie jest pozytywnym stanem umysłu, jakiego podczas pracy doświadczamy. Zaangażowany pracownik to prawdziwy skarb dla każdego pracodawcy - rozumie strategiczne cele swojej firmy i podziela jej wartości (myślenie), koncentruje się na swojej pracy, jest entuzjastycznie nastawiony do jej wykonywania oraz realizuje, bądź przekracza stawiane przed nim cele (działanie); jest lojalny wobec firmy i chętnie wchodzi w rolę jej ambasadora (odczuwanie). Badania wskazują na silny związek pomiędzy zaangażowaniem pracowników a wynikami firmy, dlatego pracodawcy wnikliwie przyglądają się poziomowi zaangażowania pracowników i głowią się nad tym, jakie działania podjąć, by  pozytywnie na ten poziom wpłynąć. Zob. też: badania zaangażowania pracowników

logo_ue.jpg

Niniejsza strona internetowa jest wspierana w ramach Programu Unii Europejskiej "Prawa, Równość i Obywatelstwo", w projekcie pn. "Rodzina i praca – to się opłaca!". Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony ponosi autor. Komisja Europejska nie odpowiada za skutki związane z użyciem informacji zawartych na stronie. Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko lub opinię Komisji Europejskiej.

logo-rip-stopka.jpg

Wykonanie Hostlab