badanie zaangażowania pracowników

narzędzie, które pozwala określić poziom zaangażowania pracowników oraz identyfikuje obszary, które mają pozytywny i negatywny wpływ na zaangażowanie w firmie. Większość stosowanych metodologii badania zaangażowania uwzględnia pytania dotyczące możliwości osiągnięcia równowagi pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym. W badaniach zaangażowania wykorzystuje się podobne metody, jak w przypadku badań postaw.

logo_ue.jpg

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Prawa, Równość i Obywatelstwo (2014-2020)

logo-rip-stopka.jpg
Wykonanie Hostlab