badanie zaangażowania pracowników

narzędzie, które pozwala określić poziom zaangażowania pracowników oraz identyfikuje obszary, które mają pozytywny i negatywny wpływ na zaangażowanie w firmie. Większość stosowanych metodologii badania zaangażowania uwzględnia pytania dotyczące możliwości osiągnięcia równowagi pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym. W badaniach zaangażowania wykorzystuje się podobne metody, jak w przypadku badań postaw.

logo_ue.jpg

Niniejsza strona internetowa jest wspierana w ramach Programu Unii Europejskiej "Prawa, Równość i Obywatelstwo", w projekcie pn. "Rodzina i praca – to się opłaca!". Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony ponosi autor. Komisja Europejska nie odpowiada za skutki związane z użyciem informacji zawartych na stronie. Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko lub opinię Komisji Europejskiej.

logo-rip-stopka.jpg

Wykonanie Hostlab