wolontariat pracowniczy

Inicjowanie i wspieranie przez pracodawcę działalności społecznej i charytatywnej pracowników na rzecz wybranych podmiotów, w szczególności organizacji pozarządowych i innych określonych przepisami prawa instytucji. Wsparcie pracodawcy może mieć różną formę – firmy włączają się w ogólnokrajowe akcje społeczno-charytatywne, uruchamiają własne autorskie programy, prowadzą zbiórki pieniężne i rzeczowe wśród pracowników lub zachęcają zatrudnionych do podjęcia pracy na rzecz potrzebujących. Wolontariat pracowniczy wpisuje się w działania z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu.  Doświadczenia firm wskazują, że wolontariat wpływa pozytywnie na zaangażowanie pracowników, buduje poczucie dumy z pracy na rzecz konkretnego pracodawcy i wpływa na poziom identyfikacji z firmą. Część pracodawców włącza wolontariat pracowniczy do kompleksowych programów work-life balance, oferując zatrudnionym np. dodatkowe dni wolne na działalność społeczną.

logo_ue.jpg

Niniejsza strona internetowa jest wspierana w ramach Programu Unii Europejskiej "Prawa, Równość i Obywatelstwo", w projekcie pn. "Rodzina i praca – to się opłaca!". Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony ponosi autor. Komisja Europejska nie odpowiada za skutki związane z użyciem informacji zawartych na stronie. Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko lub opinię Komisji Europejskiej.

logo-rip-stopka.jpg

Wykonanie Hostlab