społeczna odpowiedzialność biznesu

nazywana także z języka angielskiego Corporate Social Responsibility lub - w skróconej formie – CSR, to koncepcja, zgodnie z którą przedsiębiorstwa już na etapie budowania strategii dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy, np. klientami, pracownikami czy partnerami. Nie chodzi tu tylko o podejmowanie decyzji biznesowych z poszanowaniem ludzi i natury, ale także o branie odpowiedzialności za stan środowiska oraz poziom życia człowieka w otoczeniu organizacji. Podejmowanie inicjatyw będących przejawem społecznej odpowiedzialności biznesu wpływa pozytywnie na postrzeganie stosujących podobne praktyki przedsiębiorstw. Postępujący proces globalizacji, zwiększona przejrzystość działalności gospodarczej, rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz idea zrównoważonego rozwoju wpłynęły na rozpowszechnienie się w biznesie inicjatyw CSR. Przykładowe narzędzia CSR to: wolontariat pracowniczy, inwestowanie w rozwój pracownika, polityka wyrównywania szans, podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska czy społeczności lokalnej.

logo_ue.jpg

Niniejsza strona internetowa jest wspierana w ramach Programu Unii Europejskiej "Prawa, Równość i Obywatelstwo", w projekcie pn. "Rodzina i praca – to się opłaca!". Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony ponosi autor. Komisja Europejska nie odpowiada za skutki związane z użyciem informacji zawartych na stronie. Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko lub opinię Komisji Europejskiej.

logo-rip-stopka.jpg

Wykonanie Hostlab