"Rodzina i praca - to się opłaca!"

realizowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Prawa, Równość i Obywatelstwo (2014-2020) projekt, który ma na celu promocję mechanizmów godzenia ról  zawodowych i rodzinnych w miejscu pracy, przybliżenie pracodawcom i pracownikom wiedzy na temat mechanizmów i instrumentów ułatwiających godzenie życia zawodowego z rodzinnym i prywatnym, a tym samym stworzenie klimatu sprzyjającego rodzinie. Projekt ten jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

logo_ue.jpg

Niniejsza strona internetowa jest wspierana w ramach Programu Unii Europejskiej "Prawa, Równość i Obywatelstwo", w projekcie pn. "Rodzina i praca – to się opłaca!". Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony ponosi autor. Komisja Europejska nie odpowiada za skutki związane z użyciem informacji zawartych na stronie. Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko lub opinię Komisji Europejskiej.

logo-rip-stopka.jpg

Wykonanie Hostlab