mechanizmy godzenia ról

mechanizmy sprzyjające godzeniu ról zawodowych i prywatnych kobiet i mężczyzn obejmujące prawne i instytucjonalne rozwiązania oferowane przez państwo, np. płatne urlopy dla pracujących rodziców, żłobki, przedszkola i kluby dziecięce,  różne formy wsparcia na rynku pracy oraz pomoc w rozwijaniu usług opieki nad dziećmi, jak również rozwiązania będące w gestii przedsiębiorców, np. systemy organizacji pracy sprzyjające zachowaniu równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym, dodatkowe świadczenia, a także różne formy dofinansowania pozazawodowych potrzeb pracowników. Mechanizmy godzenia ról wspierają nie tylko pracowników będących rodzicami, ale także sprawujących opiekę nad osobami zależnymi, pracowników najmłodszych oraz pracowników starszych.

logo_ue.jpg

Niniejsza strona internetowa jest wspierana w ramach Programu Unii Europejskiej "Prawa, Równość i Obywatelstwo", w projekcie pn. "Rodzina i praca – to się opłaca!". Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony ponosi autor. Komisja Europejska nie odpowiada za skutki związane z użyciem informacji zawartych na stronie. Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko lub opinię Komisji Europejskiej.

logo-rip-stopka.jpg

Wykonanie Hostlab