kultura organizacji

„osobowość przedsiębiorstwa”, zbiór wartości, symboli, wzorów zachowań oraz norm postępowania uznawanych i realizowanych przez członków danej organizacji. Jest ona wyrazem swoistej filozofii, wynika z przekonania o doniosłości naczelnych dla danej organizacji wartości. Wpisuje się w tradycję organizacji i jest przekazywana nowym pracownikom przez osoby z dłuższym stażem. Pełni istotną funkcję w budowaniu zespołów, a także w motywowaniu ludzi do pracy. Kultura organizacyjna ma istotny wpływ na stopień wprowadzenia i wykorzystania rozwiązań sprzyjających równoważeniu życia zawodowego z osobistym, w tym rodzinnym.

logo_ue.jpg

Niniejsza strona internetowa jest wspierana w ramach Programu Unii Europejskiej "Prawa, Równość i Obywatelstwo", w projekcie pn. "Rodzina i praca – to się opłaca!". Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony ponosi autor. Komisja Europejska nie odpowiada za skutki związane z użyciem informacji zawartych na stronie. Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko lub opinię Komisji Europejskiej.

logo-rip-stopka.jpg

Wykonanie Hostlab