employer value proposition

( w skrócie EVP); pojęcie z obszaru zarządzania marką pracodawcy. Employer value proposition definiuje kluczowe korzyści/atrybuty/wartości, których pracownicy mogą się spodziewać w związku z zatrudnieniem w firmie; pomaga ustalić, co firmę odróżnia od innych pracodawców i jakich jej cech jako pracodawcy nie będzie można łatwo powielić. EVP powinno być zgodne z doświadczeniami pracowników, ale także wskazywać, do czego firma jako pracodawca aspiruje. W oparciu o tę deklarację pracodawcy budowana jest później komunikacja z pracownikami i kandydatami. Employer value proposition jest identyfikowane w toku badań z udziałem pracowników.

logo_ue.jpg

Niniejsza strona internetowa jest wspierana w ramach Programu Unii Europejskiej "Prawa, Równość i Obywatelstwo", w projekcie pn. "Rodzina i praca – to się opłaca!". Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony ponosi autor. Komisja Europejska nie odpowiada za skutki związane z użyciem informacji zawartych na stronie. Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko lub opinię Komisji Europejskiej.

logo-rip-stopka.jpg

Wykonanie Hostlab