ergonomia

(z gr.: ergon = praca, nomos = prawa naturalne); nauka, której celem jest określenie optymalnych warunków pracy człowieka, czyli takich, które pozwalają mu na wykonywanie pracy przy możliwie niskich kosztach dla zdrowia i najbardziej efektywnie. Ergonomia zajmuje się również klasyfikacją ludzi do określonych zawodów. Podejmowane przez firmy działania zmierzające do zapewnienia pracownikom poczucia dobrostanu  w pracy bardzo często obejmują także kwestie związane z ergonomią.

logo_ue.jpg

Niniejsza strona internetowa jest wspierana w ramach Programu Unii Europejskiej "Prawa, Równość i Obywatelstwo", w projekcie pn. "Rodzina i praca – to się opłaca!". Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony ponosi autor. Komisja Europejska nie odpowiada za skutki związane z użyciem informacji zawartych na stronie. Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko lub opinię Komisji Europejskiej.

logo-rip-stopka.jpg

Wykonanie Hostlab