badanie postaw

metoda ułatwiająca włączanie pracowników w życie przedsiębiorstwa dzięki poznawaniu ich potrzeb, preferencji, poglądów, problemów, nastrojów i reakcji wobec polityki personalnej pracodawcy. Badania postaw można prowadzić z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety, rozmowy, kombinacji jednego z drugim lub dyskusji grupowej. Celem badania jest uzyskanie opinii pracowników na temat różnych aspektów pracy oraz zidentyfikowanie ewentualnych źródeł satysfakcji i dyskomfortu. Badanie postaw to dla pracodawcy znakomita okazja, by dowiedzieć się, czy warunki pracy w firmie sprzyjają zachowaniu równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym. Niezadowolenie pracowników z określonych aspektów pracy powinno skłaniać kierownictwo firmy do myślenia o zmianach.

logo_ue.jpg

Niniejsza strona internetowa jest wspierana w ramach Programu Unii Europejskiej "Prawa, Równość i Obywatelstwo", w projekcie pn. "Rodzina i praca – to się opłaca!". Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony ponosi autor. Komisja Europejska nie odpowiada za skutki związane z użyciem informacji zawartych na stronie. Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko lub opinię Komisji Europejskiej.

logo-rip-stopka.jpg

Wykonanie Hostlab