Drukuj

Czy pracownik może pracować podczas urlopu wychowawczego

Pracownik może w czasie urlopu zarówno podjąć pracę, jak i prowadzić inną działalność lub uczyć się, o ile nie wyłącza to możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

Jakie aktywności można podjąć na urlopie wychowawczym?

W trakcie urlopu wychowawczego pracownik może:

  1. podjąć pracę zarobkową u dotychczasowego pracodawcy,
  2. podjąć pracę zarobkową u innego pracodawcy,
  3. podjąć naukę lub szkolenie w różnych formach.

Ważne jest jednak, aby żadna z powyższych aktywności nie wyłączała możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Osobista opieka oznacza niemożliwość zastępowania pracownika przez domowników czy inne osoby uczestniczące w jej sprawowaniu, chyba że pracownik byłby sam niezdolny do jej sprawowania ze względu na chorobę.

Kiedy pracodawca może wezwać do pracy pracownika?

W przypadku, gdy pracodawca ustali, że pracownik trwale zaprzestał sprawowania opieki nad dzieckiem może wezwać pracownika do stawienia się do pracy w terminie wskazanym przez pracodawcę. W tym zakresie przepisy regulują jednak ramy czasowe tego wezwania, gdyż nie może ono nastąpić później niż po 30 dniach od powzięcia takiej wiadomości przez pracodawcę. Nie można jednak  pracownika zobowiązać do stawienia się w pracy wcześniej niż po upływie 3 dni od dnia wezwania. 


UWAGA

Odmowa stawienia się w pracy na wezwanie pracodawcy we wskazanym terminie może stanowić ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i być powodem zwolnienia pracownika bez wypowiedzenia, czyli w tzw. trybie dyscyplinarnym.

Podstawa prawna:

  • art. 1862 Kodeksu pracy

Sprawdź swój work-life balance

Poleć znajomemu

logo_ue.jpg

Niniejsza strona internetowa jest wspierana w ramach Programu Unii Europejskiej "Prawa, Równość i Obywatelstwo", w projekcie pn. "Rodzina i praca – to się opłaca!". Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony ponosi autor. Komisja Europejska nie odpowiada za skutki związane z użyciem informacji zawartych na stronie. Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko lub opinię Komisji Europejskiej.

logo-rip-stopka.jpg

Wykonanie Hostlab