Drukuj

Badanie zrealizowane przez Instytut Analiz Rynku Pracy Sp. z o.o. pt. „Mechanizmy godzenia ról zawodowych i rodzinnych w polskich przedsiębiorstwach – studia przypadku” w ramach projektu pn. „Rodzina i praca - to się opłaca!” finansowanego przez Komisję Europejską

W okresie między czerwcem a listopadem 2016 r. Instytut Analiz Rynku Pracy Sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) w ramach  projekty pn. Rodzina i praca – to się opłaca!” przeprowadził projekt o charakterze badawczo-doradczym, który obejmował analizę i opracowanie metod wdrażania mechanizmów godzenia ról zawodowych i rodzinnych (MGR) w 35 polskich przedsiębiorstwach różnej wielkości, reprezentujących różne sektory gospodarki, zlokalizowane w różnych regionach Polski.  W ramach projektu przeprowadzono badania służące analizie sytuacji zastanej w przedsiębiorstwach pod kątem stosowania MGR. W badaniach wykorzystano następujące metody badawcze:

  • analizę dokumentów i informacji udostępnionych przez przedsiębiorstwo; 
  • wywiady z użyciem ankiety;
  • rozmowy z właścicielami przedsiębiorstw, przedstawicielami kierownictwa oraz pracownikami;
  • analizę portali internetowych zawierających opinie pracowników o badanych firmach;
  • benchmarking (analizę porównawczą rozwiązań stosowanych w badanych firmach z rozwiązaniami modelowymi);
  • sondaż wśród pracowników badanych firm z zastosowaniem kwestionariusza on-line (realizowany techniką CAWI); 
  • obserwację przeprowadzoną we wszystkich badanych firmach;
  • warsztat z przedstawicielami pracowników i kierownictwa badanych organizacji.

Obok badań przeprowadzone zostało doradztwo w zakresie MGR. Celem tego elementu projektu było przekazanie przedsiębiorcom informacji na temat wyników studiów przypadku wraz z wypracowanymi rekomendacjami. Właściciele bądź zarządzający przedsiębiorstwami mogli dokonać wyboru optymalnych rozwiązań i wdrożyć dostosowane nie tylko do własnych potrzeb, ale i możliwości rekomendacje. W wyniku prowadzonego postępowania badawczo-doradczego opracowano łącznie 36 studiów przypadków polskich przedsiębiorstw.

Sprawdź swój work-life balance

Poleć znajomemu

logo_ue.jpg

Niniejsza strona internetowa jest wspierana w ramach Programu Unii Europejskiej "Prawa, Równość i Obywatelstwo", w projekcie pn. "Rodzina i praca – to się opłaca!". Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony ponosi autor. Komisja Europejska nie odpowiada za skutki związane z użyciem informacji zawartych na stronie. Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko lub opinię Komisji Europejskiej.

logo-rip-stopka.jpg

Wykonanie Hostlab