Drukuj

Badanie IPiSS na temat „Programy praca-życie jako czynnik konkurencyjności firm i kształtowania społecznego środowiska pracy”

Projekt badawczy zrealizowany w ramach Programu Wieloletniego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pt. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” 2008-2010, Projekt Badawczy Rozwojowy, zadanie nr 1.R.04, wykonany przez zespół pracowników Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych w składzie: S. Borkowska (kierownik projektu), B. Balcerzak-Paradowska, D. Głogosz, L. Machol-Zajda, J. Mirosław, A. Smoder, W. Zając. 


Celem badawczym projektu była analiza programów praca-życie (PPŻ) w warunkach polskich, ocena wpływu takich programów na obszary decydujące o konkurencyjności firm oraz na kształtowanie społecznego środowiska pracy.


 Badania o charakterze jakościowym zostały przeprowadzone w 2 prawie równolicznych grupach firm (razem w 100 firmach): w przedsiębiorstwach podejmujących działania na rzecz zapewnienia WLB pracowników (realizujących PPŻ) oraz w organizacjach, które takich działań nie podejmują. Doboru firm w każdej z grup dokonano, uwzględniając kilka kryteriów ich podobieństwa: wielkość zatrudnienia, przynależność branżową, rodzaj własności, lokalizację przestrzenną. 


Równolegle do badań pracodawców przeprowadzono badania ilościowe wśród pracowników – przepytano 1990 osób (1095 zatrudnionych w firmach stosujących rozwiązania z zakresu WLB i 895 zatrudnionych w firmach niestosujących instrumentów ułatwiających WLB). 


U podstaw tego badania legło założenie, że troska o WLB pracowników jest ekonomicznie opłacalna dla firm, korzystnie wpływa na ich pozycję konkurencyjną i wizerunek dobrego pracodawcy. Przyczynia się do budowania zaufania pracowników do pracodawcy oraz przyjaznego klimatu pracy. W konsekwencji przyczynia się do wzrostu efektów pracy. 


Wyniki badań zawarte są w publikacji:

Borkowska S. (red.), Programy równowaga praca-życie. Z teorii i praktyki, IPiSS, Warszawa 2011.


Sprawdź swój work-life balance

Poleć znajomemu

logo_ue.jpg

Niniejsza strona internetowa jest wspierana w ramach Programu Unii Europejskiej "Prawa, Równość i Obywatelstwo", w projekcie pn. "Rodzina i praca – to się opłaca!". Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony ponosi autor. Komisja Europejska nie odpowiada za skutki związane z użyciem informacji zawartych na stronie. Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko lub opinię Komisji Europejskiej.

logo-rip-stopka.jpg

Wykonanie Hostlab